“Show me the money”

  • 38% van de Belgische HR-managers is, vergeleken met vorig jaar, meer bereid om met kandidaten over het salaris te onderhandelen
  • Met 54% van de Europese HR-managers die meer bereid is om over het loon te onderhandelen, zit België sterk onder het Europese gemiddelde
  • Slechts 16% stelt dat enkel het bedrijf het loon ter sprake mag brengen tijdens het sollicitatieproces

Brussel, 5 mei 2015 – Loononderhandelingen maken een belangrijk deel uit van het sollicitatieproces. In welke mate zijn HR-managers bereid om over het salaris te onderhandelen? Wie brengt het ter sprake tijdens het sollicitatieproces en wanneer wordt het onderwerp best aangehaald? Een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 HR-managers zorgt voor antwoorden.

Mogelijkheden voor topkandidaten in 2015

Bijna vier op tien (38%) HR-managers zeggen dat ze, in vergelijking met vorig jaar, meer bereid zijn om met kandidaten over het salaris te onderhandelen. HR-verantwoordelijken in Vlaanderen (44%) zijn hiertoe in grotere mate bereid dan hun equivalenten in Wallonië (37%) en Brussel (33%). Toch zegt 40% dat hier geen verandering in is gekomen en 16% zegt zelfs dat ze minder bereid zijn.

Ondanks de toegenomen bereidheid van veel Belgische HR-managers om over het startsalaris te onderhandelen, staat België op de laatste plaats in de Europese rangschikking. Gemiddeld 54% van de 1200 ondervraagde Europese HR-verantwoordelijken in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en België geeft aan meer bereid te zijn om over het loon te onderhandelen. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland staan op kop met respectievelijk 67% en 65%. België sluit de rangen met 38%.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt uit: “De arbeidsmarkt is stilaan aan het veranderen: er zijn meer jobopportuniteiten en steeds meer kandidaten gaan terug actief op zoek naar een nieuwe baan. Ook al houden veel Belgische HR-managers rekening met deze evoluerende arbeidsmarkt door hun toenemende bereidheid om over het loon te onderhandelen, toch hinkt België achter op de rest van Europa. Bedrijven dienen echter voldoende rekening te houden met het feit dat topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden beschikken geregeld meerdere jobaanbiedingen ontvangen en in een sterke positie staan om over het loon te onderhandelen. Het is daarom belangrijk een competitief verloningsbeleid te ontwikkelen, niet alleen om topwerknemers aan te werven, maar ook om ze te behouden.”

Wie brengt het ter sprake en wanneer: de kandidaat in het tweede gesprek?

Traditioneel gezien brengt de werkgever het gesprek omtrent verloning op gang tijdens het sollicitatiegesprek. Toch is hier een evolutie merkbaar gezien slechts 16% van de HR-managers zegt dat enkel het bedrijf het loon ter sprake mag brengen. De meerderheid van de HR-managers verwelkomt dus het idee dat de kandidaat de discussie omtrent verloning initieert met 24% die zegt dat dit gepast is bij het kandidaat stellen voor de job of in het eerste sollicitatiegesprek. 38% zegt dan weer dat deze discussie best in het tweede sollicitatiegesprek plaatsvindt en 23% vindt dat verloning enkel in het laatste sollicitatiegesprek of bij de aanstelling mag besproken worden.

“Steeds meer kandidaten beginnen proactief over hun salarisverwachtingen tijdens het aanwervingsproces. De laatste jaren ligt de nadruk in deze context echter niet meer enkel op het eigenlijke salaris. Kandidaten communiceren ook steeds meer hun verwachtingen omtrent de extralegale voordelen die ze wensen te ontvangen. Om het aanwervingsproces zo efficiënt mogelijk aan te pakken is het belangrijk dat de potentiële werkgever en de kandidaat hier tijdig een open en realistische dialoog over aangaan”, aldus Frédérique Bruggeman.

Robert Half ontwikkelde vijf tips die kandidaten kunnen helpen tijdens de loononderhandelingen met een potentiële nieuwe werkgever:

  • Wees voorbereid en zorg dat je op de hoogte bent van de gangbare salarissen voor jouw functie
  • Neem initiatief en begin het gesprek indien je potentiële werkgever de boot afhoudt
  • Houd ook rekening met extralegale voordelen
  • Wees realistisch en laat ruimte om te onderhandelen
  • Denk vooruit en ga na of er momenten in de nabije toekomst zijn waarbij onderhandeld kan worden over het verloningspakket

Document: Persbericht: Toenemende bereidheid om over het loon te onderhandelen