Corporate Information

Robert Half BV Maatschappelijke zetel/Siège social: Robert Half BV, Spoorwegstraat 34 b1, 1702 Groot-Bijgaarden BTW/TVA BE 0440.965.760 RPR/RPM Brussels VG.453/BUO - W.INT.030 / W.RS.030 Erkenning van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Agrément de la Région de Bruxelles-Capitale: 00238-406-20121114  Geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Enregistré dans la Région de Bruxelles-Capitale: 00238-405-20121114 Robert Half Project Sourcing BV Maatschappelijke zetel/Siège social: Spoorwegstraat 34 b1, 1702 Groot-Bijgaarden BTW BE 0783.774.945 RPR Brussels
Ombudsdienst van Federgon/Médiation de Federgon : De Ombudsdienst is enerzijds bevoegd voor het beantwoorden van vragen om informatie en anderzijds voor het behandelen van klachten van werknemers of kandidaten die werken voor of in contact zijn met een bedrijf dat lid is van Federgon. Werknemers of kandidaten die in contact zijn met of werken voor niet-aangesloten bedrijven kunnen geen klacht indienen, maar wel informatie vragen.  Le Service de médiation est compétent, d'une part, pour répondre aux demandes d'information et, d'autre part, pour traiter les plaintes de travailleurs ou de candidats qui travaillent pour ou sont en contact avec une entreprise membre de Federgon. Les travailleurs ou les candidats qui sont en contact avec ou qui travaillent pour des entreprises non affiliées à Federgon ne peuvent pas introduire de plainte, mais peuvent demander des informations. Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussels  T 0800 99 823 | F 02 423 21 97 | www.ombudsman.be
Siège Social: Robert Half Sàrl, 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg TVA LU 20603702 R.C.S. Luxembourg B 107074 Société à responsabilité limitée au capital de 12 500 euro