Werknemers – of eigenlijk alle mensen – stellen hoge eisen en nemen geen genoegen met een ‘middelmatig’ leven. Ze willen niet alleen een goedgevulde sociale agenda, interessante hobby’s en zeeën van tijd om die uit te oefenen, maar ook een baan die hen gelukkig maakt. Hoewel die drang naar ‘alles’ natuurlijk vragen oproept, is werktevredenheid tegenwoordig belangrijker dan ooit. Maar dit is niet te koop. Want hoewel werknemers graag een mooi salaris krijgen voor hun prestaties, is dat niet de enige factor die bepaalt hoe goed ze zich voelen op het werk – vaak is het zelfs niet eens de belangrijkste factor. Hoe kom je te weten wat geluk op het werk dan wél betekent voor jouw werknemers? En belangrijker: wat doe je met die informatie?

Waarom werktevredenheid zo hoog op de agenda staat

Uit het tijdsbudgetonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werknemers veel meer tijd doorbrengen met hun collega’s dan met familieleden of vrienden. En dan hebben we het nog niet eens over de uren die ze verliezen met woon-werkverkeer. Het is dan ook logisch dat werknemers zich goed willen voelen op hun werk. Je hebt er als werkgever alle belang bij om hen daarin tegemoet te komen. Onderzoek toonde aan dat er niet alleen een positief verband bestaat tussen de kwaliteit van werk en de gezondheid van werknemers, maar ook tussen werktevredenheid en productiviteit. Wat op zijn beurt weer effect heeft op de omzet en de kwaliteit van de geboden service (en dus de klanttevredenheid).

Achterhalen hoe tevreden je werknemers zijn

Dat je baat hebt bij tevreden werknemers, staat buiten kijf. Maar hoe kom je te weten of dat het geval is? Het beste idee is om er simpelweg met hen over te praten. Je kunt het beoordelingsgesprek aangrijpen om dit onderwerp ter sprake te brengen of – mocht je bang zijn dat je werknemers hun eventuele ontevredenheid niet durven te uiten – hen een tevredenheidsenquête te sturen. Mogelijke vragen die je hierbij kan stellen, zijn:

1. “Vind je je baan boeiend en betekenisvol?”

Werknemers zijn gelukkiger als ze het gevoel krijgen het verschil te maken. Daarnaast gaat deze vraag over de mate van uitdaging die de werknemer graag wil – want ook dat is niet onbelangrijk. Werknemers die een versnelling hoger moeten schakelen en al hun vaardigheden maximaal benutten, zijn veel gemotiveerder dan wie ook wel op halve kracht de werkdag doorkomt.

2. “Heb je de indruk dat je werk gewaardeerd wordt en krijg je voldoende opleidingskansen?”

De meeste werknemers willen ergens naartoe werken in hun carrière. Als je hen waardeert en steunt in hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen, is de kans veel groter dat ze lang bij jou blijven.

3. “Hoe zou je de relatie met je collega’s omschrijven?”

Deze vraag sluit aan bij het gegeven dat werktevredenheid voor een groot deel samenhangt met hoe goed (en hoe graag) mensen samenwerken. Het maakt een wereld van verschil als werknemers goed in teamverband kunnen werken, er open gecommuniceerd wordt en iedereen consequent zijn steentje bijdraagt.

4. “Wat vind je van de relatie tussen het management en de werknemers?”

Werknemers die het gevoel hebben dat ze eerlijk behandeld worden, zijn doorgaans gelukkiger. Er is met andere woorden een direct verband tussen de heersende leiderschapsstijl en de werktevredenheid van je medewerkers.

5.“Ervaar je stress op het werk?”

Het is algemeen bekend dat aanhoudende stress niet alleen tot mentale, maar ook tot fysieke klachten leidt. En dat is voor beide partijen een probleem, want ziektemelding is niet alleen een graadmeter voor de tevredenheid van je personeel, maar heeft ook een aanzienlijke financiële impact.

Een actieplan opstellen voor meer tevreden werknemers

Als je de antwoorden op de bovenstaande vragen hebt verzameld en geanalyseerd, moet je natuurlijk nog aantonen dat je er ook daadwerkelijk iets mee doet. Denk aan een actieplan voor meer werktevredenheid met de volgende componenten:

  • Regelmatig samenzitten met werknemers om hun carrière(plan) door te nemen. Dat is niet alleen het perfecte moment om hen te herinneren aan, en te bedanken voor, hun bijdrage aan de onderneming, maar ook om hun opleidingswensen te polsen.
  • Een flexibel werkschema overeenkomen waarin de werknemers het maximale kunnen halen uit hun meest productieve uren, al dan niet in combinatie met thuiswerken.
  • Ontspannende activiteiten introduceren, zoals fitnesssessies en yogalessen.
  • Werk maken van regelmatige teammeetings om te achterhalen of er problemen zijn binnen de groep.
  • Direct een datum prikken voor het volgende werktevredenheidsgesprek of de volgende tevredenheidsenquête.