KPI’s zijn een onmisbare tool binnen de strategische en operationele werking van elk modern bedrijf. Key Performance Indicators (of Kritische Prestatie-Indicatoren) leveren concrete en meetbare data op die onmisbaar zijn om uw operationele doelstellingen te behalen en – indien nodig – uw bedrijfsstrategie bij te sturen. Wij zetten 5 redenen op een rijtje waarom u KPI’s niet links mag laten liggen.

1. De strategische doelstellingen evalueren

KPI’s zijn cijfers en variabelen die de prestaties van uw bedrijf tastbaar maken. Elk bedrijf heeft strategische doelstellingen op korte en lange termijn. Door aan die doelstellingen indicatoren te koppelen, kunt u perfect meten of ze daadwerkelijk worden behaald. Zo houdt u voortdurend de vinger aan de pols en komt uw bedrijfsstrategie effectief in de praktijk tot uiting. Zonder Key Performance Indicators is de kans groot dat uw plan van aanpak een onaangeroerd document blijft.

2. KPI's opvolgen = de visie en missie aftoetsen

Wat is de visie en missie van uw bedrijf? Een belangrijke vraag waarvan het antwoord als een rode draad doorheen uw bedrijfsvoering loopt. De bestaansredenen van uw onderneming kunt u koppelen aan KPI’s. Ze vormen in dat geval het kompas dat u de juiste koers aangeeft en worden vooral gebruikt om langetermijndoelstellingen te behalen. Ze zijn algemeen van aard en bieden het management waardevolle informatie.

3. De operationele werking stroomlijnen

De strategie van uw bedrijf weerspiegelt zich in de operationele werking. Wilt u meer producten verkopen of wenst u een groter marktaandeel? Het heeft een aanzienlijke impact op de dagelijkse werking. Om na te gaan of uw operations-afdeling naar behoren werkt en hun inspanningen de nodige vruchten afwerpen, kunt u niet zonder KPI’s. Ze tonen bijvoorbeeld het aantal contactaanvragen, offertes, verkochte producten of omzetstijging. De hamvraag: zijn de doelstellingen behaald binnen de vooropgestelde termijn?

Binnen de operationele werking ligt de focus vooral op de korte termijn. Een maandelijkse evaluatie van de omzet, de winst, de marketinginspanningen,… is op z’n plaats. Zo wordt ook de kwaliteit van het afgeleverde werk concreet. KPI’s kunnen overigens betrekking hebben op alle afdelingen. U kunt er bijvoorbeeld ook het ziekteverzuim of het verloop in uw onderneming mee meten.

4. KPI's definiëren om de concurrentie voor te blijven

Hoe presteert uw onderneming ten opzichte van de concurrentie? Het is een belangrijke vraag die de prioriteitenlijst van elke bedrijfsleider aanvoert. De groei van het marktaandeel staat dan ook steevast bovenaan de agenda van het managementcomité. KPI’s bieden u inzicht in het aantal nieuwe en verloren klanten, het aantal verkopen en de waarde ervan. Zo slaagt u erin om de prestaties van uw bedrijf in z’n geheel te bekijken en kunt u zich strategisch ten opzichte van uw concurrenten positioneren.

5. Naar de toekomst kijken

Aan het begin van het jaar maakt u binnen het managementcomité een evaluatie van het voorbije jaar. Op die manier kunt u de strategische doelstelling voor de toekomst bepalen. De KPI’s zijn de ideale leidraad om die denkoefening concreet te maken. Dankzij harde cijfers beschikt u over een houvast en kunt u targets bepalen voor de komende maanden en trimesters.