Goede managers doen hun uiterste best om personeelsverloop te beperken en doen alles wat ze kunnen om de voortrekkers van het bedrijf gelukkig te maken en te houden.

Slechte managers zijn dikwijls de oorzaak van vertrekkende werknemers.

Wat u ook doet als manager, vermijd onderstaande 12 veelvoorkomende fouten. Anders riskeert u die strafste werknemers te verliezen aan de concurrentie.

Slechte managers …

… zijn vaak onbereikbaar
… micromanagen iedereen
… laten het managen over aan anderen
… vergaderen de hele dag
… behandelen hun personeel als vervangbaar
… geven geen feedback
… trekken anderen voor
… negeren rotte appels
… zijn doemdenkers
… belemmeren de groei van hun personeel
… bieden geen ondersteuning
… nemen alles persoonlijk

1. Slechte managers zijn vaak onbereikbaar

Zelfs de meest zelfstandige werknemers hebben het management al eens nodig. Soms voor snelle feedback, soms om knopen door te hakken waarvoor ze zelf geen bevoegdheid hebben.

Frustraties nemen al snel toe wanneer een tijdig antwoord op een mail of telefoontje op zich laat wachten. In die mate dat werknemers andere oorden opzoeken omdat ze ondanks hun inspanningen maar geen gehoor krijgen.

2. Slechte managers micromanagen iedereen

Managers die voortdurend updates willen en elke keer vertellen hoe iemand z’n job moet doen, drijven werknemers tot wanhoop. Ze bedoelen het wellicht niet slecht, maar geven de indruk dat ze geen vertrouwen hebben in hun personeel en twijfelen aan hun vaardigheden.

Managers die hun personeel vertrouwen schenken, en ze de vrijheid geven om assertief en creatief te zijn, doen het vaak goed op het vlak van retentie.

Lees ook: De 5 leiderschapskwaliteiten van een sterke CEO

3. Slechte managers laten het managen over aan anderen

Aan de andere kant van het spectrum staan de tegenhangers van de micromanagers: zij die beslissingen en verantwoordelijkheid doorschuiven naar anderen. Ook zij duwen goede werknemers naar de uitgang.

4. Slechte managers vergaderen de hele dag

Oppervlakkige meetings die overbodig waren geweest dankzij een eenvoudig mailtje of telefoontje verspillen ieders waardevolle tijd. Dat geldt voor de CFO, maar net zo goed voor de administratieve medewerker.

5. Slechte managers behandelen hun personeel als vervangbaar

Uw personeel verwacht niet dat u beste vrienden wordt. Maar iedereen voelt zich graag gewaardeerd. En dat is heel eenvoudig. Pols naar hoe het weekend is geweest, vraag naar de kinderen of voorzie een attentie op verjaardagen. Deze kleine gebaren hebben vaak een groot effect.

6. Slechte managers geven geen feedback

Iedereen heeft feedback en constructief advies nodig om beter te worden als professional. Een compliment over een succesvol project heeft positieve invloed op het personeelsbehoud. Van een oprecht dankwoordje of kaartje gaat al veel dankbaarheid uit.

7. Slechte managers trekken anderen voor

Het is erg demotiverend voor anderen wanneer u promoties en leuke opdrachten altijd aan hetzelfde selecte kransje werknemers geeft. Niemand voelt zich graag benadeeld. Zeker niet op de werkvloer.

8. Slechte managers negeren rotte appels

Wanneer u moeilijke werknemers en de problemen die ze veroorzaken negeert, geraken de andere collega’s al snel gefrustreerd. Zij kijken op tegen de werkdag omdat ze liever ver wegblijven van de spreekwoordelijke rotte appels en conflicten liever vermijden. Dat leidt tot een slechte sfeer, wat een belangrijke oorzaak is van personeelsverloop.

9. Slechte managers zijn doemdenkers

Negativiteit is besmettelijk. Managers die altijd maar lopen te klagen en door kantoor sloffen mogen dezelfde houding van hun personeel verwachten. Als manager moet u de toon zetten.

Wil u dat uw personeel een tandje bijsteekt voor piekmomenten of belangrijke projecten? Geef hen dan een reden om zich dubbel te plooien voor het team. Enthousiasme werkt immers net zo aanstekelijk als negativiteit.

Lees ook: 30 creatieve ideeën om uw medewerkers te motiveren

10. Slechte managers belemmeren de groei van hun personeel

Managers die personeelsbehoud belangrijk vinden investeren in het verbeteren van de vaardigheden en kennis van hun werknemers. Zij weten heel goed dat hun sterkste teamleden uitdagingen opzoeken en alles willen weten over hun vakgebied.

11. Slechte managers bieden geen ondersteuning

Een opvliegend en ongeduldig karakter vormen een slechte combinatie. Werknemers moeten bij de baas kunnen aankloppen voor steun en advies wanneer er problemen (op komst) zijn. Is de stap naar het management te groot, dan zoekt men al snel andere oorden op.

12. Slechte managers nemen alles persoonlijk

Dingen gaan niet altijd zoals gepland. Goede managers blijven dan niet bij de pakken zitten, maar nemen de draad gewoon weer op. Ze maken een probleem niet groter dan het is en koesteren geen wrok tegenover iemand die een fout maakte. Een echte leider neemt ook zelf verantwoordelijkheid wanneer hij of zij aan de basis lag van een probleem.