Niet iedereen is zomaar geschikt om een belangrijke leiderspositie in te nemen. Een sterke CEO creëert een aangename werkomgeving waarin zijn of haar werknemers zich goed voelen. Tevreden werknemers zijn namelijk essentieel voor het succes van een bedrijf. Om dat te bereiken, zijn volgende vijf leiderschapskwaliteiten onmisbaar.

 

1.     Positiviteit

Een positieve ingesteldheid doet wonderen voor de werksfeer binnen uw bedrijf. Het is aan de CEO om het goede voorbeeld te geven. Eén negatieve opmerking kan hard aankomen en schadelijk zijn voor de motivatie van uw medewerkers. Maar omgekeerd geldt hetzelfde: een oprechte bedanking of een welgemeend compliment zorgen voor een instant motivatieboost. Probeer daarom de inspanningen van uw team voldoende te erkennen.

Maar let op: het ene compliment is het andere niet. Om de positieve impact van uw compliment te vergroten, bent u het best zo specifiek mogelijk. Laat de persoon in kwestie weten welke actie zo geapprecieerd wordt en waarom juist.  Een kleine moeite die de tevredenheid én de productiviteit van uw werknemers sterk bevordert.

2.     Passie

Om iets goed te doen, moet u het vooral gráág doen. Een goede CEO is niet snel tevreden en is gemotiveerd om de zaken almaar beter en groter aan te pakken. Door uw visie uit te leggen aan uw werknemers, zullen ze zelf ook gemotiveerder zijn om de doelen van de organisatie na te streven. Herinner uw team er regelmatig aan wat hun bijdrage betekent en wat de waarde van het grotere geheel is. Mensen die vinden dat ze zinvol en interessant werk verrichten, zijn doorgaans 3,2 keer gelukkiger dan mensen die vinden dat ze “gewoon werk” doen. Dat leert ons rapport over de geheimen van de gelukkigste bedrijven en werknemers.

3.     Eerlijkheid

In België is eerlijk en respectvol behandeld worden de voornaamste drijfveer voor geluk op het werk. Met een transparante houding wint u het vertrouwen van uw werknemers. Wees altijd uzelf en communiceer zo eerlijk mogelijk over uw beslissingen inzake loon, promoties en projecten. Het moet voor uw werknemers klaar en duidelijk zijn wat ze moeten doen om een nieuwe titel of loonsverhoging te krijgen. Zo weten uw werknemers wat ze van u mogen verwachten en omgekeerd. Op die manier zijn onverwachte wendingen eenvoudig te vermijden en komt niemand voor verrassingen te staan.

4.     Ruimdenkendheid

Ruimdenkendheid is niet alleen een onmisbare eigenschap om belangrijke businessrelaties tot stand te brengen, maar ook om positieve relaties met uw werknemers aan te gaan. Een ruimdenkende baas leeft gemakkelijker mee met zijn of haar werknemers. Zo voelen ze zich begrepen en gaan ze gemakkelijker met stress om. Mensen die een goede band met hun collega’s hebben, vertrekken met veel meer plezier naar het werk.

5.     Vertrouwen

Een sterke CEO wint gemakkelijk het vertrouwen van zijn of haar werknemers, maar vertrouwt zelf ook blindelings op de bekwaamheid van het team. Door de werknemers een gevoel vanempowerment’ te geven, verbetert u hun werktevredenheid. Wie de autonomie krijgt om zelf beslissingen te maken, voelt zich namelijk automatisch belangrijker. Op die manier krijgen de werknemers meer zelfvertrouwen en ontwikkelen ze hun professionele vaardigheden in één klap. Wedden dat u er al snel de vruchten van plukt?

Wilt u meer weten over het geluk van uw werknemers?