Gemiddelde leestijd: 3 minuten

ESG, diversiteit en crisissen allerhande geven vandaag een nieuwe invulling aan het profiel van leidinggevenden op C-niveau. Veronique Elskens en Charlie Grubb, Managing Directors bij Robert Half Executive Search, zoomen in op de praktijk en onderzoeken waarom sommige bestuursraden achterop lijken te hinken.

Moderne leidinggevenden moeten vandaag heel wat nieuwe skills op zak hebben, maar veel beleggers en leidinggevenden op C-niveau lijken die trein te missen. Volgens de Boardroom Navigator van Robert Half staan ervaring, strategisch denken en projectbeheer nog altijd hoger aangeschreven dan ESG, diversiteit, veerkracht, creativiteit en zelfs emotionele intelligentie.

Modern leiderschap vereist uiteraard ervaring, denkvermogen en organisatie, maar daar stopt het niet bij. In 2024 wordt de EU-Taxonomie, die duidelijkheid verstrekt over voor duurzame activiteiten, uitgebreid en komt er ook wetgeving om werknemers in de toeleveringsketen te beschermen tegen inbreuken op de mensenrechten. ESG zal het komende decennium een centrale rol spelen in elke raad van bestuur en elke leidinggevende carrière.

Bedrijven worden ook geconfronteerd met een tekort aan skills. Om nieuw talent – en dan vooral de jongere generaties – aan te trekken, is aandacht voor DGI van cruciaal belang. Het aantal potentiële kandidaten zal toenemen door vrouwen en etnische minderheden in aanmerking te nemen voor leidinggevende functies, geruggensteund door een beleid voor neurodiversiteit en heel uiteenlopende interesses en achtergronden. Dat betekent echter ook dat managers inzicht moeten krijgen in het aansturen van personeel uit verschillende generaties. In sommige bedrijven zijn liefst vijf generaties vertegenwoordigd op de werkvloer. Het is bovendien cruciaal om voor interactie te zorgen tussen deze groepen, projectervaringen te delen en teamleiders aan te stellen die de samenwerking in goede banen kunnen leiden.

Leidinggevende teams die de achtergrond, interesses en ervaringen van mensen begrijpen – en die kunnen koppelen aan andere eigenschappen – zorgen écht voor verandering, ontwikkelen een creatieve manier van denken en bouwen een beter besluitvormingsproces uit. Mensen werken graag met hen samen, ze genieten de steun van klanten en ook de markt reageert positief.

Bovendien zijn deze teams beter gewapend voor een toekomst die wordt gekenmerkt door verandering: van milieukwesties en maatschappelijke problemen tot een generatieshift op de werkvloer, artificiële intelligentie, geopolitieke onzekerheid en economische disruptie. In een tijdperk waarin crisissen elkaar razendsnel opvolgen, is leiderschap een ruim en diepgaand begrip. Hoe kunnen de leidinggevenden van morgen dan de nodige vaardigheden ontwikkelen?

  • Actief bijleren. Samen met collega's ideeën uitwisselen, problemen oplossen en innovatieve oplossingen bedenken voor nieuwe situaties.
  • Leren omgaan met mislukkingen en tegenslagen. Een psychologisch veilige omgeving creëren waarin ruimte is voor innovatie, maar evengoed voor fouten.
  • Dialoog opzoeken. Een toekomstige leidinggevende zou moeten leven volgens de leuze dat iedereen in de wereld minstens één ding weet dat hij of zij niet weet.
  • Micromanagement is een no-go. Het is belangrijk om met de juiste ondersteuning autonomie en vertrouwen te ontwikkelen.
  • Regelmatig van functie veranderen is nuttig om ervaring op te doen en te begrijpen hoe verschillende afdelingen worden geleid.
  • Empathie, een luisterend oor (LLL – Love, Listen & Leap) en sociale vaardigheden worden steeds belangrijker: managers moeten via en met anderen werken, en moeten openstaan voor nieuwe dingen.

De mix van technische en soft skills is geëvolueerd, en dat zal leidinggevenden helpen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Hoewel ervaring altijd telt, kunnen kandidaat-leidinggevenden met een oog voor ESG en DGI uit alle niveaus van het bedrijf komen. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van hun bedrijf en bieden meer inzicht in wereldwijde trends. Zo kunnen ze hun bedrijf vlotter door een grote crisis loodsen, het verschil maken en – vooral – hun collega's aansturen met de nodige zorg en empathie.

Boardroom Navigator 2023

Benieuwd naar meer inzichten in prioriteiten, trends en uitdagingen voor executive commitees en private equity investeerders?

Download de Boardroom Navigator