De 13e maand is een variatie op de eindejaarsbonus die vaak in december wordt uitbetaald. Een felbegeerd extraatje dat zeker aan het eind van het jaar goed van pas komt. Maar, er heerst nogal wat onduidelijkheid over. Want wat bepaalt of jouw werkgever een 13e maand uitkeert? Heb je er ook recht op als je net in dienst bent? Hoeveel is de 13e maand? Wanneer krijg je het? En hoe bereken je de 13e maand? Met deze 13 veelgestelde vragen over de 13e maand heb je al je antwoorden.

1. Wat is de 13e maand?

Een 13e maand – of eindejaarsuitkering – wordt in de meeste gevallen uitgekeerd als een brutobedrag ter hoogte van een maandsalaris. Jouw prestaties als werkgever of van het bedrijf in het algemeen zouden hier over het algemeen geen invloed op moeten hebben. Dat is dus anders dan bij een prestatiebeloning zoals een winstdelingsuitkering.

2. Is een 13e maand wettelijk verplicht?

Werkgevers zijn niet verplicht om een 13e maand uit te keren. Wel zijn er in sommige cao’s afspraken gemaakt over een 13e maand. Valt je als werknemer onder die cao, dan is je werkgever dus wel verplicht om het bedrag uit te keren. Het is het zeker waard om dit online even goed te controleren als je zelf onder een cao valt.

3. Zijn er voorwaarden verbonden aan een 13e maand?

Een 13e maand kan gebonden zijn aan bepaalde voorwaarden. Zo keren sommige werkgevers dit extraatje alleen uit als een werknemer op een bepaalde datum in dienst was. Natuurlijk moet zo’n voorwaarde wel schriftelijk vastgelegd zijn. Sommige bedrijven werken ook met een prestatiebonus. De hoogte hiervan wordt vastgesteld op basis van jouw persoonlijke prestaties of de prestaties van het bedrijf in het algemeen.

4. Waarom bieden werkgevers een 13e maand aan?

Vaak wordt de 13e maand door werkgevers gebruikt om zich te onderscheiden van de rest. Want zeg nu zelf: het is een ontzettend aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde die je niet overal krijgt. Toch moet je je niet altijd laten verleiden door een 13e maand. Waarom? Zie punt 12.

5. Mogen werknemers worden uitgesloten van een 13e maand?

Geen enkele werknemer mag zomaar uitgesloten worden van een 13e maand. Werkgevers hebben namelijk te maken met regels voor gelijke behandeling op het werk. Bij gelijk werk hoort vanzelfsprekend een gelijke beloning.

6. Krijg ik met een tijdelijk contract ook een 13e maand?

Het recht dat je als werknemer hebt op gelijke behandeling betekent ook dat je met beide soorten contracten recht hebt op een 13e maand. Het mag wettelijk gezien dus geen verschil maken of je een vast of tijdelijke contract hebt. Wel verschilt in het geval van een eindejaarsuitkering het uiteindelijke bedrag, omdat het vaak om een percentage van je loon gaat.

7. Heb je recht op je 13e maand als je later begint of ontslag neemt?

Begin je halverwege het jaar bij een nieuwe werkgever? Dan keert de werkgever in veel gevallen geen volledige, maar een deel van de 13e maand uit. Hetzelfde geldt voor werknemers die gedurende het jaar het bedrijf verlaten. Vaak krijgen zij de 13e maand alsnog uitgekeerd in december van dat jaar. Een werkgever is echter niet verplicht om dit te doen, ga dus goed na wat er in je contract staat.

8. Is er een verschil tussen een eindejaarsuitkering en een 13e maand?

Simpel gezegd is de 13e maand een hele bruto maand. Sommige werkgevers bieden een eindejaarsuitkering of -bonus aan. Zij doen dat bijvoorbeeld in de vorm van een bepaald percentage van je jaarloon. Opnieuw mag het hierbij niet uitmaken onder welke contractvorm je werkt.

9. Waarom houd je op je 13e maand minder over dan op je gewone salaris?

Krijg je een 13e maand, dan ontvang je op bruto-basis een extra maandsalaris. Maar, dat betekent helaas niet dat je netto hetzelfde overhoudt als normaal. Dat komt doordat over een 13e maand meer belasting wordt geheven – er geldt een aparte tabel voor bijzondere beloningen waardoor het belastingtarief hoger uitvalt, met vaak rond de 50% belasting. Daarnaast valt de 13e maand buiten de pensioenregeling van je werkgever. Je draagt dus geen premie af over dit bedrag.

10. Hoe bereken je de 13e maand?

Wil je precies weten hoe je 13e maand is opgesteld en hoeveel je onder aan de streep overhoudt? Dat kun je het beste aan je werkgever zelf vragen. Elke bedrijf richt de 13e maand namelijk anders in. Je HR moet de antwoorden hierop hebben.

11. Wanneer wordt de 13e maand uitbetaald?

Over het algemeen wordt de 13e maand in december uitbetaald, bijna altijd gelijk met de uitbetaling van het normale salaris. Precies op tijd voor kerstcadeautjes of wintersport, dus!

12. Is de 13e maand altijd positief?

Het klinkt natuurlijk erg mooi – een cadeautje van je werkgever. In de meeste gevallen mag je het ook zo zien en gaat het echt om een extraatje. Toch zijn er veel bedrijven die deze opsiering van de secundaire arbeidsvoorwaarden gebruiken als compensatie voor een lager maandloon. Zo kom je inclusief je dertiende maand dus eigenlijk op hetzelfde salaris uit als je bij een werkgever zou krijgen die deze regeling niet heeft. Je zult nooit kunnen achterhalen of dit het geval is, maar het is dus wel belangrijk om de 13e maand niet de doorslaggevende factor te laten zijn in jouw keuze voor een bepaalde werkgever.

13. Wat als je de 13e maand niet krijgt wegens tegenvallende bedrijfsresultaten?

Het kan zomaar gebeuren: de bedrijfsresultaten vallen tegen en je werkgever besluit de 13e maand niet uit te betalen. In sommige contracten wordt inderdaad opgenomen dat je de dertiende maand alleen ontvangt bij een goed bedrijfsresultaat. Maar als deze voorwaarde niet schriftelijk is vastgesteld, heb je wettelijk gezien gewoon aanspraak op je 13e maand.