Geen enkele werkgever staat te springen om personeel opslag te weigeren. Maar soms hebt u geen keuze en kunt u een vraag naar loonsverhoging simpelweg niet rechtvaardigen.

De manier waarop u een weigering communiceert is van essentieel belang. Het bepaalt immers hoe de werknemer de eigen toekomst binnen uw bedrijf bekijkt. Maakt uw motivering om opslag te weigeren geen indruk en voelt ze niet oprecht aan, dan raakt uw werknemer gedemotiveerd.

Maar werknemers kunnen best wel om met een ‘nee’. Sommigen zijn dan nog meer gebrand om er vol tegenaan te gaan. Zolang u het nieuws juist kadert en het voorzichtig aanpakt. We geven u de essentials mee.

 

Zeg niet gewoon nee

Ga altijd in dialoog. Geef uw werknemer de kans om een case te maken. Doet u dit niet, dan krijgt hij mogelijk het gevoel dat u zich niets aantrekt van zijn toekomst en dat u zelfs niet naar hem wil luisteren. Eens u die weg inslaat, is het moeilijk om uw werknemer weer te motiveren. Neem altijd op z’n minst even de tijd om de vraag te overwegen.

 

Wat is de reden?

Niemand vraagt zomaar opslag. Vraag naar de reden van het verzoek. Is uw werknemer actief elders aan het solliciteren? Kwam onder collega’s het onderwerp loon ter sprake?

Enkele veel voorkomende antwoorden:

  • Ik kreeg meer verantwoordelijkheid, maar mijn loon evolueerde niet mee.

  • Ik heb research gedaan en merkte dat mijn loon niet marktconform is.

  • Ik voeg iets unieks toe aan het bedrijf en ben moeilijk vervangbaar.

 

Controleer of het klopt wat uw werknemer aanhaalt. Misschien zijn er bepaalde prestaties of projecten waar u geen weet van heeft en die uw beslissing kunnen beïnvloeden. Kijk ook na of het huidige loon marktconform is.

Wat zou u doen als de werknemer plots zou beslissen te vertrekken? Zou u effectief veel moeite hebben om hem of haar te vervangen? Wat de reden ook is, check de feiten.

 

Wees rationeel

Probeer emotie los te koppelen van uw inschatting van de situatie. Het feit dat u een goede verstandhouding hebt met een specifieke werknemer mag geen reden zijn voor opslag. Stel uzelf de vraag wat u zou doen moest het om een andere persoon gaan. Kijk, zoals gezegd, naar de feiten.

Hou de verstandhouding tussen u en uw werknemer gezond. Als u elke keer toegeeft op basis van emoties, creëert u op lange termijn een ongezonde relatie.

 

Leg uit waarom het nu niet kan

Misschien blijkt dat de werknemer toch niet echt buiten de verwachtingen presteert. Of bent u gelimiteerd door een budget dat u niet kan overschrijden. Wat de reden ook is, motiveer uw beslissing klaar en duidelijk.

 

Schets kader van het team

Heeft de werknemer collega’s met dezelfde of een gelijkaardige functie, maar zijn er geen significante verschillen op het vlak van prestaties of verantwoordelijkheden? Dan kan dit ook een argument zijn om geen opslag toe te kennen. Leg dan wel goed uit wat een loonsverhoging wel zou verantwoorden en welke stappen uw werknemer kon ondernemen om dit te bereiken.

 

Schets kader van het bedrijf

Als werkgever hebt u een beperkt kader waarbinnen u kan werken. U maakt een bepaald budget vrij per afdeling, team of werknemer. Als wat uw werknemer vraagt simpelweg niet kan omwille van budgettaire redenen, leg dit dan duidelijk uit.

Of hebt u vaste evaluatiemomenten en komt de vraag op een ander moment? Spreek dan af om op een van de vaste momenten de situatie opnieuw te evalueren.

 

Ken de feiten

Bereid u goed voor. Neem de personeelsfiche van uw werknemer door en bekijk wanneer en op welke schaal de laatste loonsverhoging plaatsvond. Kijk of er effectief een evolutie is op het vlak van prestaties of verantwoordelijkheden.

U staat veel sterker in uw schoenen wanneer u argumenten kan weerleggen met feiten. Kan u dat niet, dan is de vraag van uw werknemer misschien wel terecht.

 

Plan meteen een herevaluatie in

‘Nu kan het niet, later misschien.’ volstaat niet als antwoord. Spreek meteen samen een datum af waarop u de situatie opnieuw zal evalueren.

Let op, geef niet de indruk dat het op die dag wel in kannen en kruiken zal zijn. Schep geen valse verwachtingen. Wel de juiste: een concrete dag inplannen toont dat u het meent en geeft de werknemer een nieuwe dosis hoop en motivatie.

 

Schets wat een loonsverhoging zou rechtvaardigen

Dit is een belangrijk moment. Uw werknemer is op dit moment teleurgesteld. Dat is normaal. Geef hem of haar meteen een nieuw doel en bespreek welke verwezenlijkingen of veranderingen nodig zijn om een loonsverhoging te rechtvaardigen. Een concreet doel biedt perspectief en voorkomt makkelijker een gedemotiveerde werknemer. Vergeet uw werknemer zeker niet te vertellen dat u zijn of haar werk apprecieert.

 

Wees flexibel

Verloning omvat meer dan een salaris. Is een loonsverhoging moeilijk omwille van bijvoorbeeld budgettaire redenen, maar wil u toch een geste doen? Overweeg dan meer flexibele werkuren, aandelen van uw bedrijf of andere extralegale voordelen.

Wat u uiteindelijk ook beslist, communiceer duidelijk en rationeel met uw werknemer. U zal er op termijn de vruchten van plukken.

 

Meer tips in uw inbox?