Wat is motivatie?

Psychologen die motivatie onderzoeken, grijpen vrijwel altijd terug naar de theorie van Maslow als fundament voor hun bevindingen. Maslow stelt dat we pas belang hechten aan motivatie voor ons werk, wanneer onze basisbehoeften vervuld zijn: voldoende slaap, eten, een dak boven ons hoofd, veiligheid, geborgenheid (in relaties met partner, familie of vrienden). Pas daarna komt persoonlijke ontwikkeling op het voorplan, en die is natuurlijk nauw verwant met het werk dat we doen. De meeste mensen hebben ambities of doelen die ze in hun leven willen verwezenlijken. Motivatie is de drijfveer die ervoor zorgt dat iemand zijn persoonlijke doel haalt. Uiteraard zijn er gradaties in motivatie. Niet elk doel wakkert een even sterke drijfveer aan. In welke mate we gemotiveerd zijn, hangt in grote mate af van de waarde die we aan onze ambities hechten. De één wil graag elke dag om 16u aan de schoolpoort staan om de kinderen op te halen, de ander droomt van een topfunctie in het bedrijf, inclusief kantoor met uitzicht over de stad. Aan de werkgever om te achterhalen welke doelen zijn medewerkers zoal nastreven en er vervolgens adequaat op in te spelen. Niet per se met een loonsverhoging – daarvan is het motiverende effect doorgaans na enkele maanden al uitgewerkt – maar door aandacht te besteden aan kleine acties die op de lange termijn de motivatie en het welzijn van werknemers bevorderen.

Hoe uw werknemers motiveren?

Zoek het vooral niet te ver. Persoonlijke aandacht schenken aan werknemers kost niets en hoeft niet lang te duren. Goed communiceren en feedback geven lijken vanzelfsprekend, maar in de waan van de dag vergeten we er vaak aandacht aan te besteden. Toch zijn het essentiële motivators die op lange termijn écht werken.

1. Communiceer open en regelmatig

Open communicatie zorgt voor transparantie, en transparantie zorgt voor duidelijkheid. Een werknemer die duidelijk weet wat er van hem verwacht wordt en op welke manier hij dat kan verwezenlijken, is meer gemotiveerd dan iemand die het met een vage omschrijving moet doen. Onduidelijk communiceren is vragen om motivatieproblemen. Toch wordt interne communicatie in menig bedrijf nog vaak verwaarloosd. Maak er daarom een punt van om wekelijks met het communicatiebeleid bezig te zijn. Op die manier blijft het een thema dat u niet uit het oog verliest.

2. Geef gerichte feedback

Wacht niet op het officiële functioneringsgesprek om feedback te geven aan uw werknemers. Regelmatig terugkoppelen over hun geleverde werk maakt dat ze zich opgemerkt en gewaardeerd voelen. Vergeet zeker niet om óók de positieve feedback over te brengen. Zo voorkomt u dat werknemers u zien als een boodschapper van slecht nieuws. Laat dus regelmatig – en liefst mondeling – weten dat u die ene nota van de communicatieverantwoordelijke goed geschreven vond, of geef de sales manager en zijn team een compliment over de grote deals die ze aan de lopende band binnenhalen.

3. Voorzie leermomenten

Onderzoek heeft uitgewezen dat de motivatie van werknemers verhoogt wanneer ze het gevoel hebben dat ze iets bijleren. Bied uw medewerkers dus projecten aan die binnen hun mogelijkheden liggen, maar waarvoor ze ook nét even uit hun comfortzone moeten treden. Zo kunnen ze na een succesvolle afronding van het project weer nieuwe competenties aan hun persoonlijke lijst toevoegen, en blijven ze zichzelf vervolmaken zonder dat ze er erg in hebben. Werknemers motiveren is dus allerminst een huzarenstukje, maar u moet er wel tijd en energie in investeren. Uw beloning? Meer efficiëntie, een grotere productiviteit én tevreden medewerkers.