Het salarispakket van Belgische werknemers behoort tot de meest gevarieerde ter wereld, mede dankzij het ruime aanbod aan extralegale voordelen. Dat is goed nieuws, maar het maakt het natuurlijk ook moeilijk om door de bomen het bos te blijven zien. In dit artikel zetten we de meest voorkomende extralegale voorwaarden op een rijtje en leggen we uit wat ze je écht opleveren.
Voor een werkgever zijn extralegale voordelen een interessant alternatief voor een loonsverhoging, want ze kosten minder aan sociale bijdragen. Er bestaan heel wat soorten extralegale voordelen. Denk onder andere aan: maaltijdchequeseen hospitalisatieverzekeringeen groepsverzekeringeen bedrijfswagen,een gsm-abonnement Welke extralegale voordelen je als werknemer precies krijgt, verschilt van sector tot sector en van onderneming tot onderneming.
Extralegale voordelen vallen uiteen in drie categorieën:   1. Voordelen van alle aard Onder voordelen van alle aard verstaan we alle bijzondere voordelen die je bovenop je loon krijgt, in de vorm van bijvoorbeeld een bedrijfswagen, een bedrijfsgsm of een bedrijfslaptop. 2. Sociale voordelen Sociale voordelen zijn voordelen die je werkgever aanbiedt met een sociaal doel voor ogen: enerzijds om de banden tussen jou en je collega’s te versterken, en anderzijds om jou als werknemer aan de onderneming te binden. Een premie om het tienjarig bestaan van het bedrijf te vieren is bijvoorbeeld een sociaal voordeel. 3. Kosten eigen aan de werkgever De kosten eigen aan de werkgever omvatten kosten die je maakt voor je job (zoals verplaatsingskosten) en die je werkgever je terugbetaalt aan de hand van bewijsstukken of op forfaitaire basis.
1. Maaltijdcheques Je krijgt één maaltijdcheque per gewerkte dag (dus niet als je ziek bent of vakantie hebt). Als werknemer betaal je per cheque een eigen bijdrage van minstens 1,09 euro. Je wordt hierop niet belast, zolang je maar één cheque per gepresteerde dag krijgt en zolang de waarde ervan niet groter is dan 8 euro. Maaltijdcheques tellen niet mee voor de berekening van je vakantiegeld, maar de werkgeversbijdrage (maximaal 6,91 euro dus) telt wel mee wanneer je opzegvergoeding becijferd wordt.   2. Bedrijfswagen Als je een firmawagen krijgt, hoort daar een tankkaart bij, die je ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken. Het privégebruik vormt een voordeel van alle aard. Je betaalt er geen sociale bijdragen op, maar je werkgever telt wel een solidariteitsbijdrage neer (het bedrag is afhankelijk van de CO2-uitstoot). Dit voordeel telt niet mee voor je vakantiegeld, maar wel voor je opzegvergoeding.   3. Groepsverzekering Als je een groepsverzekering hebt, sluit je werkgever een verzekeringspolis af waarvan jij de begunstigde bent. Hij betaalt de premies – vaak verrekent hij wel een stukje via je loon – en jij geniet de voordelen: een groepsverzekering zorgt ervoor dat je een hoger pensioen zal krijgen en beschermt vaak ook je gezin. Gewoonlijk keert een groepsverzekering het opgebouwde kapitaal eenmalig uit. Je kunt het opnemen vanaf je zestigste. Je wordt niet belast op de premies, maar wel op de uitkering. Daarop wordt ook een solidariteits- en een RIZIV-bijdrage geïnd.
Als werknemer ga je waarschijnlijk maar al te graag in op de extralegale voordelen die je aangeboden krijgt. Extralegale voorwaarden vormen dan ook een aanzienlijk deel van de meeste lonen. Hou er echter rekening mee dat dit uiteraard ten koste gaat van je brutoloon, en dat dit op zijn beurt een impact heeft op je pensioen.
Kom op een interactieve manier alles te weten over de salarissen voor tal van functies en trends binnen administratie, HR en office support, finance en boekhouding, IT en project en interim-management in België.
Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruitingbureau in Antwerpen, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft en kan u helpen bij de werving van leidinggevende profielen, waar en wanneer u dat nodig heeft.