Geschatte leestijd: 2 minuten

Werk jij of overweeg jij een carrière in finance of accounting? Dan is het belangrijk om te weten dat er op 17 maart 2019 een wet werd goedgekeurd met betrekking tot de fusie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Deze twee beroepsinstituten fuseerden tot het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA).

Deze fusie heeft enkele voorname doelen:

  • Meer duidelijkheid scheppen over de organisatie en de reglementering van de verschillende beroepsactiviteiten. In het verleden zorgden de titels en beschermde beroepsactiviteiten regelmatig voor verwarring bij particulieren en organisaties die gebruik maakten van de diensten van deze beroepsgroep.

  • Een kwaliteitsgarantie en modernisering van de beroepssector. Dit gebeurt onder andere door opleidingen aan te bieden die inspelen op behoeftes van ondernemingen en de digitalisering.

  • Betere toegang tot de verschillende beroepen voor studenten.

 

Nieuwe professionele titels binnen finance & accounting

Een van de voornaamste resultaten van de fusie, is de aanpassing van enkele professionele jobtitels:

  • Een erkende boekhouder(-fiscalist) zal voortaan (fiscaal) accountant genoemd worden. Deze functietitel wordt aangepast omdat in de praktijk blijkt dat de taken van boekhouders verder gaan dan enkel de technische boekhouding. Als experts maken ze ook analyses en geven ze advies.

  • De functietitel accountant wordt aangepast naar gecertificeerde accountant. Een gecertificeerde accountant onderscheidt zich van de gewone accountant (voorheen boekhouder) doordat deze ook bijzondere opdrachten mag uitvoeren. Denk daarbij aan expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen.

  • Belastingconsulent wordt aangepast naar belastingadviseur.

Het voornaamste doel van de verandering van deze titels is om meer duidelijkheid te geven over de soorten opdrachten die de verschillende beroepen mogen uitvoeren.

 

Meer flexibiliteit

Als resultaat van de fusie krijgt iedereen met een diploma in een boekhoudkundige, fiscale of algemeen economische richting toegang tot de beroepen van boekhouder, accountant en belastingconsulent.

Net-afgestudeerden kunnen na een toelatingsexamen, driejarige stage en een bekwaamheidsproef te hebben afgelegd, aan de slag als gecertificeerd accountant of gecertificeerd belastingadviseur. Hierdoor worden deze beroepen breder toegankelijk en is er bovendien een strengere kwaliteitscontrole.

Ben je al werkzaam als boekhouder(-fiscalist)? Dan wordt het mogelijk om aan bepaalde proeven deel te nemen om zo de beroepstitel van gecertificeerd accountant of belastingadviseur te verwerven.

 

Duidelijke richtlijnen en kwaliteitsgarantie

De nieuwe wet moet ook tot een kwaliteitsverhoging van het beroep leiden. Momenteel is er enkel een kwaliteitscontrole voor mensen die werkzaam zijn als accountant of belastingconsulent. Na inwerkingtreding van de nieuwe wet wordt deze controle uitgebreid naar alle beroepsbeoefenaars.

De wet bevat bovendien bepalingen en voorwaarden waar iemand die afkomstig is uit een andere lidstaat van de EER aan moet voldoen om de beroepsactiviteit uit te oefenen in België.

Daarnaast komt er een openbaar register, waarin iedereen kan opzoeken welke titel jij hebt en welke taken je mag uitvoeren.

Interesse in een job als accountant? Neem dan zeker hier een kijkje.

Zoek jobs in je regio