Een cv is belangrijk in je zoektocht naar werk. Hoewel ijverige werkgevers sowieso wel eens naar je LinkedIn-profiel zullen kijken, is een goed cv (dat je overigens makkelijk kunt toevoegen aan je LinkedIn-pagina) de eerste stap naar een sollicitatiegesprek voor je droomjob. Lees zeker verder om te ontdekken hoe je een cv opstelt dat in het oog springt (en welke lay-out je hiervoor het beste gebruikt); wat je wel en niet mag opnemen én hoe je je cv afstemt op je doelpubliek.

1. Een cv opstellen begint bij de inleiding

Een doeltreffend cv is niet langer dan twee pagina’s. Dat lijkt misschien meer dan voldoende, maar toch betekent het ook doseren. Details zoals je burgerlijke staat, (aantal) kinderen en geloofsovertuiging zijn bijvoorbeeld overbodig en kun je gerust weglaten. Begin liever met een korte samenvatting van wie je bent. Vermijd daarbij clichés als “uitstekende initiatiefnemer”, “goede teamspeler”, “natuurlijke leidersfiguur en goede communicator”. Deze kwaliteiten kan de lezer namelijk afleiden uit je concrete prestaties, die je ook opneemt in je cv. Stem de inleiding liever af op de belangrijkste eigenschappen die in de functiebeschrijving uiteengezet staan.

Vervolgens vermeld je die vaardigheden of prestaties die overeenkomen met het gevraagde profiel, ook als ze minder belangrijk zijn in je huidige job of als ze niet recent zijn. Vermijd leemtes en onduidelijkheden, zodat je geen kostbare tijd verspilt tijdens het sollicitatiegesprek. Hou er tot slot rekening mee dat je tijdens het sollicitatiegesprek vragen krijgt over je cv. Liegen is dus uit den boze.

2. Een aantrekkelijk cv: inhoudelijk én vormelijk

Een goed cv is meer dan een opsomming van functies en prestaties. Het toont ook aan hoe je bepaalde doelstellingen hebt behaald. Hoe concreter je je prestaties staaft, hoe meer je aantoont welke toegevoegde waarde je hebt voor je potentiële werkgever. Hierbij helpt het natuurlijk om de nadruk te leggen op je positieve eigenschappen. Zelfs vaardigheden die niet rechtstreeks met je werk te maken hebben, mogen niet ontbreken. Misschien heeft je hobby wel een rechtstreekse invloed op hoe geschikt je bent voor een bepaalde functie. Verder moet je cv ook een beeld geven van je potentieel op lange termijn. Als je momenteel studeert voor een bijkomende kwalificatie, vermeld dat dan.

3. Inhoud is uiteraard cruciaal, maar het belang van vorm, stijl en lay-out mag je ook niet onderschatten:

  1. Schrijf in de tegenwoordige tijd: op jouw vaardigheden en talenten staat geen vervaldatum
  2. Zorg voor een mooie, professionele lay-out.
  3. Druk je cv af, zodat je ziet wat je potentiële werkgever te zien krijgt. Is alle informatie duidelijk en visueel aantrekkelijk?

Als je twijfelt over het resultaat, kun je aan een buitenstaander vragen om de definitieve versie van je cv door te nemen. Wees streng voor jezelf en pas je cv aan tot je het gewenste resultaat hebt bereikt.

4. Een functioneel cv of een chronologisch cv?

Een chronologisch cv, waarin je je loopbaan voorstelt als een overzicht van functies (met de bijbehorende prestaties), is het meest gebruikelijk. Let op: hierbij som je je functies in omgekeerde volgorde op, zodat de meest recente functie bovenaan komt te staan. Aan die recente functies besteed je beter ook wat extra aandacht, aangezien je daar wellicht de belangrijkste prestaties hebt neergezet.

Toch is een functioneel cv in sommige gevallen geschikter. Bij dit type cv komt het erop aan al je vaardigheden en ervaring onder “functionele” titeltjes te groeperen. Ook voor jezelf kan het een nuttige oefening zijn om eens een functioneel cv op te stellen. Zo krijg je meteen een overzicht van je sterktes (én je werkpunten).

5. Tot slot: do’s en don’ts bij het opstellen van je cv

Dit moet je zeker vermelden op je cv:

  1. Je professionele kwalificaties, secundaire en postsecundaire diploma's, en recente beroepsgerelateerde cursussen. Zet er ook bij waar je die hebt behaald.
  2. Je kennis van vreemde talen. Wees daarbij wel eerlijk. Zeg niet dat je een diploma Frans hebt behaald als je geen vlot gesprek kunt voeren in die taal.
  3. Eventuele publicaties en/of externe functies die je bekleedt.

Dit neem je beter niet op:

  1. Een lijst van alle mogelijke cursussen die je ooit hebt gevolgd.
  2. Politieke voorkeuren.
  3. Banale interesses die geen enkel raakvlak hebben met de vacature.
  4. Salarisdetails.

Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruiting bureau in Gent, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft en kan u helpen bij de werving van leidinggevend profielen, waar en wanneer u dat nodig heeft.