Verloning bestaat doorgaans uit een basisverloning – het ‘vaste’ loon – en variabele ‘extraatjes’ (niet te verwarren met extralegale voordelen), zoals bonussen of commissies. Maar hoe haalt u het meest uit uw bonusbeleid? Robert Half stelde de vraag aan financieel leidinggevenden en kwam onder meer tot de conclusie dat bonussen straks een nóg belangrijker deel van het salarispakket zullen vormen.

Versnipperde verloning

Werknemers krijgen in ons land flink wat extralegale voordelen toegekend. Voor werkgevers vormen die voordelen namelijk een slimme manier om de belastingsdruk op arbeid te omzeilen. Ze moeten er aanzienlijk minder belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op betalen dan op het ‘vaste’ brutoloon van werknemers. Voorbeelden van extralegale voordelen die we allemaal kennen, zijn maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en een bedrijfswagen. Maar daarnaast bieden sommige werkgevers nog andere voordelen, zoals:

 • Meer vakantiedagen door arbeidsduurverkorting (de zogenaamde ADV-dagen)
 • Zorgverlof
 • Verkorte werkweek
 • Gsm, laptop of tablet
 • Mogelijkheid om een sabbatical te nemen
 • Pensioenverzekering
 • ...

Naast deze voordelen en het brutoloon kan een werkgever er ook voor kiezen om bonussen toe te kennen die de werknemer belonen voor het behalen van vooraf bepaalde doelstellingen. Volgens een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half ziet het er zelfs naar uit dat bonussen in de toekomst alleen maar populairder zullen worden bij de Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Bonusbeleid inzetten in de strijd om toptalent

Bedrijven werven opnieuw aan en de strijd om toptalent wordt almaar concurrentiëler. Volgens Federgon groeide de activiteit in de rekruterings- en selectiesector in 2015 met 16,3%. “Deze mooie groeicijfers tonen aan dat de sector mee profiteert van de positieve arbeidsmarktdynamiek die zich vooral in de private sector aftekent en die ook bevestigd wordt door de cijfers van de Nationale Bank van België,” verduidelijkt Ann Cattelain, coördinator van de rekruterings- en selectiesector bij Federgon.

Ook Frédérique Bruggeman, Managing Director van Robert Half Belux, trekt conclusies uit de positieve arbeidsdynamiek en het feit dat zoveel financieel directeurs aangeven dat de Belgische lonen zullen stijgen: “Het probleem van de talentschaarste is vandaag sterk aanwezig en dwingt bedrijven creatief na te denken over hoe ze hun medewerkers kunnen blijven motiveren en belonen. In een competitieve markt onderkennen steeds meer bedrijven dat een competitief salaris hier ongetwijfeld een beduidende impact op heeft.”

Bonusbeleid: soorten bonussen

De ene bonus is de andere niet. In hun zoektocht naar fiscaal aantrekkelijke verloningsmogelijkheden (voor zowel werkgever als werknemer), hebben werkgevers de keuze uit een aantal oplossingen. We lichten er enkele toe.

1. De loonbonus

Deze bonus verschilt van de klassieke bonus omdat ze aan een belangrijke voorwaarde verbonden is: ze moet collectief uitgedeeld worden aan een welomschreven groep werknemers. Daarnaast moet de loonbonus gekoppeld zijn aan een of meerdere doelstellingen, die behaald moeten worden binnen een referteperiode van minstens drie maanden. De werkgever moet dit ook vastleggen in een bonusplan.

Voordeel voor de werkgever: hij betaalt een solidariteitsbijdrage van 13,07% op het uitgekeerde bedrag. Aanzienlijk minder dan de lasten die verbonden zijn met een klassieke, vaak op individuele basis uitgekeerde bonus.

2. ‘Warrants’ (aandelen)

Wilt u toch liever individuele bonussen uitkeren aan uw werknemers? Dan zijn ‘warrants’ een interessante optie. Warrants zijn financiële instrumenten die de de mogelijkheid bieden om aandelen te kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Het grote voordeel van deze warrants? Ze leveren meer nettowinst op: ongeveer 43%. En als werkgever geniet u een voorwaardelijke vrijstelling van de patronale RSZ-bijdragen.

Zo herkent u een efficiënt verloningssysteem

Tot slot zetten we nog enkele criteria op een rijtje waaraan een ideaal, efficiënt verloningssysteem moet voldoen:

 • Bevordert resultaatgericht werken
 • Motiveert zowel het individu als het team
 • Is inzichtelijk en duidelijk omschreven
 • Bevordert professionele ontplooiing
 • Maakt de arbeidskosten beheersbaar

Opvallend detail: uit onderzoek blijkt dat extreem hoge bonussen niet per se nodig zijn om toptalent binnen te halen. Minstens zo belangrijk is een uitgewerkt talent-managementplan om uw interne medewerkers gemotiveerd te houden en te laten doorgroeien, zodat ze uiteindelijk misschien zelfs een topfunctie kunnen bekleden.