Ethnische en genderdiversiteit zijn van cruciaal belang op de werkvloer. Daar zijn alle experts het over eens. Maar wist u dat ook een weloverwogen mix van verschillende leeftijden wonderen doet voor uw team? Op die manier is uw werknemersbestand een realistische afspiegeling van de samenleving. En bovendien zijn generatieverschillen een katalysator voor gelukkigere en creatieve werknemers. Een mix van juniors en seniors betekent namelijk dat beide groepen medewerkers volop van elkaar kunnen leren en aangemoedigd worden om eens vanuit een ander standpunt te denken.

 

Hoezo, seniors kunnen niet met de computer overweg?

Om junior- en seniorprofielen goed te laten samenwerken, is het cruciaal dat elk teamlid zich bewust is van de vooroordelen tegenover de andere generatie. Zo is het cliché dat seniors minder vlot met de computer overweg kunnen ronduit onproductief. Het houdt bovendien geen steek: sommige seniors zijn veel vaardiger met pakweg Excel dan pasafgestudeerden.

Moraal van het verhaal: de technische bagage waarover iemand beschikt en die iemand naar de werkvloer brengt, is veel belangrijker dan zijn of haar anciënniteit. Het is dan ook cruciaal om die technische skills goed te testen en op basis daarvan een objectieve keuze te maken.

Seniors die rust uitstralen en als mentor fungeren

Een ervaren werknemer straalt rust uit en is daarom vaak de rots in de branding voor zijn of haar minder ervaren collega’s. Wie al meerdere watertjes doorzwommen heeft, weet het hoofd uiteraard beter koel te houden in drukke periodes.

Misschien bent u niet meteen geneigd om een ‘overgekwalificeerde’ kandidaat aan te werven, maar hou voor ogen dat hij of zij bijvoorbeeld ook kan optreden als mentor voor de juniorprofielen. En dat mentorschap valt uiteen in tal van taken die elk hun voordeel hebben:

  • Een klankbord bieden waar juniorprofielen altijd op kunnen terugvallen.
  • Concrete tools en suggesties aanreiken aan minder ervaren medewerkers.
  • Waken over de continuïteit van de workflow.
  • Informatie geven over de bedrijfscultuur en andere ongeschreven regels.

Omgaan met generatieverschillen binnen uw team

Heel wat van de uitdagingen die gepaard gaan met generatieverschillen op de werkvloer kunt u op een eenvoudige manier vermijden. Enkele tips:

  • Het is belangrijk om een manier te vinden om efficiënt en duidelijk te communiceren. Leden van verschillende generaties communiceren vaak (onbewust) op een andere manier: denk maar aan belgedrag, intonatie, stijl, …Leg die verschillen bloot door erover te praten en ervaringen uit te wisselen.
  • Voorzie voldoende mogelijkheden om de banden tussen de teamleden aan te halen. Zo kunt u bijvoorbeeld op tijd en stond een lunch organiseren, maar ook een teambuilding of andere activiteiten zijn een prima idee.
  • Wanneer u uw medewerkers laat samenwerken, doet u er goed aan om – zeker in het begin – zelf de groepen te bepalen, zodat er een gezonde mix van juniors en seniors ontstaat.

Bekijk al onze kantoren