Minder loonsverhogingen en bonussen verwacht in Nederland

Onderzoek in 16 landen - Internationale verloningstrends voor financiële werknemers in 2016

  • 37% van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren verwacht dat de salarissen zullen stijgen, een stijging van 2% ten opzichte van 2015.
  • 89% zal dit jaar bonussen toekennen, maar slechts 19% verwacht een hogere bonus ten opzichte van vorig jaar.
  • Nederland scoort lager dan het Europese gemiddelde qua loonsverhogingen (37% t.o.v. 42% Europees gemiddelde) en stijging van bonussen (19% t.o.v. 24% Europees gemiddelde).

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft berekend dat de gemiddelde jaarsalarissen in Nederland tussen 2007 en 2014 zijn gestegen met 4,8%. Deze trend lijkt zich voort te zetten, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeuren in opdracht van Robert Half. Zij verwachten voor 2016 een gemiddelde loonsverhoging van 5,4% voor bestaande finance- & accountingmedewerkers. Niet alleen wordt verwacht dat de lonen in Nederland verder zullen stijgen in 2016; ook bonussen groeien langzaam mee. Deze verwachtingen zijn in lijn met de recente resultaten van de Robert Half Salarisgids 2016. Toch bevindt Nederland zich in de achterhoede vergeleken bij andere Europese landen.

Nederland scoort niet hoog

Terwijl de Nederlandse economie in 2016 gestaag door blijft groeien en de CFO’s en financieel directeuren optimistisch zijn over de groei van de economie (92%) en het bedrijf (93%) scoort Nederland niet hoog op de ranglijst wat betreft geplande loonsverhogingen voor financiële medewerkers. Nederland laat buurland België (33%) en Frankrijk (32%) achter zich; zij verwachten de minst positieve salaristrends dit jaar. Dit staat in contrast met de salaristrends in andere Europese landen. In het Verenigd Koninkrijk plannen bijna dubbel zoveel (63%) financieel leidinggevenden loonsverhogingen en ook in Duitsland voorziet meer dan de helft (53%) een stijging van de lonen. Met deze positie in de Europese ranglijst, bevindt Nederland zich onder het Europese gemiddelde (42%).

Positieve beloningstrends in Europa

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 Nederlandse CFO’s en financieel directeurs

Terwijl bijna vier op de tien CFO’s een hoger salaris voor de financiële afdeling verwacht, denkt een ruime meerderheid (64%) dat het salaris in 2016 gelijk zal blijven. Het is opvallend dat het MKB positiever gestemd is dan grootbedrijven. 40% van de CFO’s bij het MKB verwacht een stijging van de lonen terwijl dat bij hun collega’s van de grootbedrijven slechts 33% is.

Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland licht toe: “Nu de economische groei zich ook in 2016 doorzet, hebben CFO’s vertrouwen in de groeivooruitzichten van het eigen bedrijf. Volgens cijfers van het CBS blijft de werkloosheid in ons land dalen. Dat heeft een duidelijke impact op de arbeidsmarkt: bedrijven moeten steeds vaker de concurrentie aangaan om toptalent aan te trekken. In een markt waarin steeds meer vraag is naar professionals op de financiële afdeling kunnen salarissen en bonussen een doorslaggevende factor zijn in het aantrekken van financieel talent. Het salaris is natuurlijk niet de enige manier om werknemers te motiveren, maar het belang van salarisverhogingen mag niet onderschat worden in een markt waar de vraag naar gespecialiseerde financeprofessionals groter is dan het aanbod.”

Nederland onderaan in het bonusklassement

In het Europese klassement van stijgende bonussen staat Nederland (19%) onderaan en scoort 5% onder het Europese gemiddelde (24%). Beste in de klas is opnieuw het Verenigd Koninkrijk (31%), gevolgd door Frankrijk (30%) waar de bonuscultuur minder onder druk staat, in vergelijking met ons land.

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs ​

Naast een vijfde (19%) van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren die een verhoging van de bonussen op de financiële afdeling in 2016 verwacht, denkt de meerderheid (60%) dat de bonussen ongewijzigd zullen blijven. Een tiende (10%) verwacht in 2016 een lagere bonus ten opzichte van vorig jaar terwijl 13% helemaal geen bonus verwacht. CFO’s zijn wel optimistischer dan vorig jaar. In 2015 verwachtte ruim een vijfde van de ondervraagden (21%) helemaal geen bonus uit te keren.

Verwachtingen bonussenCFO's en financieel directeuren

Verhoging van de bonus

19%

Bonus gelijk aan vorig jaar

60%

Verlaging van bonus

10%

Geen bonus

13%

Bron: Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half onder 200 CFO’s en financieel directeuren – door afronding is de totale som mogelijk niet 100%

“Het is niet verrassend dat de algemene positieve vooruitzichten zich niet direct doorvertalen in positieve verwachtingen over bonussen. Door de maatschappelijke discussie rondom bonussen staan deze ook in 2016 onder druk. Nochtans blijven bonussen een aantrekkelijke vorm van beloning. Wanneer een bonus wordt gekoppeld aan concrete doelstellingen creëer je een prestatiegerichte cultuur, waarin extra inspanningen beloond worden. Dit kan een belangrijke rol spelen om toptalent aan het bedrijf te binden in de context van de competitieve arbeidsmarkt,” aldus Stephan Renken.