Machine learning, artificial intelligence, big data… Dit soort ontwikkelingen gaan mij mijn baan kosten. Een idee dat bij veel mensen leeft.

Vreemd, eigenlijk. Want het verleden heeft aangetoond dat de invloed van technologie op onze manier van werken echt niet altijd slecht is. Zo heeft de komst van internet weliswaar banen gekost, maar het heeft er ongetwijfeld nog meer opgeleverd. Nieuwe technologie creëert nieuwe markten en maakt werk efficiënter en productiever. Al is het als werknemer wel belangrijk om relevante vaardigheden te ontwikkelen om bij te blijven. Maar hoe weet je welke skills je nodig hebt om helemaal voorbereid te zijn op de toekomst? Welke stappen kun je zetten om je carrière futureproof te maken – en dus de kans dat een machine je op een dag zal vervangen, te verkleinen? 

1. Anticipeer op technologische veranderingen 

Vroeg of laat zullen er bepaalde technologieën geïmplementeerd worden op je werk. Het is dus slim om zo vroeg mogelijk te anticiperen op welke technologieën dit zullen zijn. Volg de technologische trends in je sector op de voet en houd in de gaten wat het beleid van de organisatie is op het gebied van digitale transformatie. Zit er iets nieuws aan te komen? Wees er dan zo vroeg mogelijk bij en volg een cursus (al dan niet via een opleidingsbudget), doe research (via blogs en podcasts), of probeer een gesprek aan te knopen met specialisten die de technologie al volop bestuderen.

2. Geef prioriteit aan je carrièreontwikkeling

Uit eigen onderzoek blijkt dat werknemers van bedrijven die nieuwe technologieën introduceren en processen automatiseren, meer vrijheid krijgen om meer toegevoegde waarde te bieden. Dus is automatisering voor jou als werknemer een kans om je carrière in een nieuwe richting te sturen (en je zo op de toekomst voor te bereiden).

Weet je niet goed welke kant je op wil in je carrière? Praat erover met je leidinggevende, collega’s van HR of mensen uit je netwerk. Of ga naar evenementen uit de sector om de technologische en zakelijke trends bij te houden en zo nieuwe kansen snel te spotten.

3. Boost je emotionele intelligentie

Je carrière op de toekomst voorbereiden is meer dan het ontwikkelen van je technische capaciteiten. Experts zijn het erover eens dat menselijke vaardigheden zoals empathie binnenkort de lijst van meestgevraagde skills zullen aanvoeren. Maar ook andere vormen van emotionele intelligentie – zoals mededogen en het vermogen om nuances te begrijpen – zijn zaken die je een stapje voor geven op de concurrentie van artificial intelligence.

Uit ons onderzoek naar emotional intelligence blijkt dat hiring managers het gevoel hebben dat de meeste werkgevers niet genoeg nadruk leggen op emotionele intelligentie tijdens het wervingsproces. Ga er dus maar van uit dat vaardigheden als kritisch denken, luisteren, probleemoplossend denken en flexibiliteit steeds belangrijker worden.

Twijfel je of jij dit soort skills voldoende ontwikkeld hebt? Lees hier waarom emotionele intelligentie belangrijk is voor je loopbaan en hoe je het verbetert.

Download het rapport

4. Breng de leider in jezelf naar boven

In de toekomst zullen we grotendeels zelfsturend werken, maar ook op project- en teambasis. Om dat in goede banen te leiden, heb je als werknemer leiderschapskwaliteiten nodig om jezelf, je projecten en andere collega’s aan te sturen. Door deze veranderende manier van werken, zullen in de toekomst steeds meer mensen terechtkomen in leidinggevende functies. Jij misschien ook wel! Inspiratie nodig? In dit blog lees je welke vijf leiderschapskwaliteiten een succesvolle CEO heeft

5. Wees flexibel en doortastend

Flexibiliteit is van groot belang in je voorbereiding op de toekomst. Want nu steeds meer bedrijven digitale transformatie en technologieën als machine learning en artificiële intelligentie gebruiken voor het automatiseren van eenvoudige taken, verandert onze visie op werkinhoud voortdurend. 

De sleutel tot succes is een mix van hard en soft skills. Wees kritisch op je manier van werken. Doe je wat je doet wel op een efficiënte en effectieve manier? Is er ruimte voor verbetering? En kan dat met behulp van een nieuwe technologie?

De beste manier om (technologische) veranderingen te doorstaan, is door ze te omarmen. Zie digitalisering niet als een bedreiging, maar als een kans. Bekijk wat je ambities zijn en ga na welke vaardigheden nodig zijn om daar te komen (en waar je die kan leren).

Je eigen baan transformeren is the way to go om je carrière voor te bereiden op de toekomst. Je dwingt jezelf dan om nieuwe, waardevolle skills te leren om toekomstige trends op te vangen. En wie weet waar dat je gaat brengen…

Ben jij klaar voor de toekomst?