Leadership recruitment in 2023: Soft skills blijven ondergewaardeerd ten opzichte van traditionele vaardigheden

Na enkele economisch turbulente jaren focussen bedrijven zich vandaag op het stabiliseren en de groei van hun modellen, markten en toeleveringsketens. Om groei anno 2023 te bewerkstelligen, worden andere eisen gesteld aan de leiders van een bedrijf. De zogenaamde ‘soft skills’ evolueren van een optioneel begrip naar essentiële en relevante competenties. Er is echter nog veel werk aan de winkel: zo geeft 1 op 3 van de ondervraagde raden van bestuur aan dat strategisch denken belangrijk is, terwijl nog geen 1 op 5 ‘actief luisteren’ als essentiële skill voor een leider aankruist. Dit blijkt uit de Boardroom Navigator van Robert Half. Wat gisteren werkte, werkt daarom morgen niet. Bij de rekrutering van een leider hecht het bestuur nog steeds erg veel waarde aan traditionele leiderschapsvaardigheden zoals strategisch inzicht en probleemoplossend denken. Deze blijven relevant, maar daardoor schuift men soms belangrijke soft skills naar de achtergrond die essentieel zijn om het hoofd te bieden aan zaken zoals de voortdurende digitale transformatie en om een nieuwe generatie werknemers aan te trekken en aan boord te houden. Dit kan enkel met een solide basis van soft skills zoals creativiteit, onderhandelingsskills en actief luisteren. “Veerkracht en onderhandelingsvaardigheden zullen nodig zijn in het licht van de economische volatiliteit; creatief denken zal helpen om antwoorden te vinden op nieuwe en complexe uitdagingen; en actief luisteren zal een generatie mensen betrekken die gewend is om een stem te hebben, op sociale media en daarbuiten”, zegt Veronique Elskens, Regional Director Executive Search BeNeLux.
Meer dan ooit verwachten werknemers dat hun leider naast een goede kapitein, ook een sterke en duurzame communicator is. Bovendien moet een bedrijf ook een hoger doel vooropstellen. ESG-kwesties staan steeds hoger op de agenda van directieteams en investeerders, maar het belang van gerelateerde leiderschapsvaardigheden bij zaakvoerders lijkt die trend niet te volgen. Toch wijst Regional Director Executive Search BeNeLux Veronique Elskens op de noodzaak ervan: “In de komende twee jaar zal de ESG-regelgeving de teugels strakker trekken. ESG vereist een breed scala aan vaardigheden, gebaseerd op leiderschapsdisciplines zoals financiën, technologie en projectmanagement. Een kruisbestuiving van velden, gelinkt via gegevens, rapporten en soms zelfs wetenschappelijke metingen. Maar meten en rapporteren is echter niet genoeg; leiders moeten zichzelf verantwoordelijk stellen voor het ontwikkelen van een bedrijfsmentaliteit die voldoet aan het credo: ‘Ondernemen doe je niet enkel voor winst, maar ook voor the greater good’”, aldus Veronique Elskens, Regional Director Executive Search BeNeLux.
Nieuwe leiders zitten in de unieke positie om de koers te veranderen. Een derde (29%) van de ondervraagde raden van bestuur geeft aan dat het belangrijk is voor een leider om solide interpersoonlijke, professionele relaties uit te bouwen. Vandaar dat het belang van soft skills niet onderschat mag worden. Deze zullen, zeker in de eerste zes tot twaalf maanden van indiensttreding, erg van pas komen bij een nieuwe leidersfiguur. Deze periode is voor hem of haar immers cruciaal om het bedrijf, de mensen en de netwerken die ertoe doen, te begrijpen. En dat begint vaak met luisteren. “Om een bedrijf te begrijpen is het cruciaal om de geschiedenis, de waarden en de invloedrijke mensen te kennen. Ook helpen doortastende en bevragende gesprekken met werknemers de nieuwe leiders om de bedrijfscultuur te begrijpen en te onderzoeken hoe deze verder ontwikkeld kan worden. Daarnaast zijn relaties met andere bedrijven, de overheid en toezichthouders essentieel om een stem te hebben buiten de directiekamer en verbonden te blijven met de sector en het politieke en economische landschap. Goede people skills zijn daarom onontbeerlijk voor een leider van de toekomst”, besluit Veronique Elskens, Regional Director Executive Search BeNeLux.
De Boardroom Navigator van Robert Half belicht de specifieke vaardigheden en ervaring die leidinggevende teams en raden van bestuur in Europa nodig hebben om een bedrijf door de uitdagingen van vandaag en morgen te loodsen. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 400 leden van executive leadership teams en raden van bestuur, en 50 private equity investeerders. De respondenten komen uit België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Zij zijn geselecteerd uit een breed scala van commerciële gebieden en vertegenwoordigen bedrijven met ten minste 50 werknemers.