Hoe je werkpunten verduidelijken tijdens het sollicitatiegesprek?

Job interview tips Artikel Solliciteren
Een van de standaardvragen in een sollicitatiegesprek peilt naar jouw sterke en werkpunten. Vaak wordt er eerst gevraagd naar de zaken waar je sterk in bent. Maar ook je werkpunten komen aan bod. Hoe geef je een inhoudelijk sterk en waarheidsgetrouw antwoord op deze vraag, zonder dat je een slechte indruk nalaat bij de rekruteerder? De do’s-and-don’ts op een rij.
Uiteraard wil de rekruteerder jouw persoonlijkheid doorgronden wanneer hij vraagt naar je sterke en verbeterpunten. Maar er is nóg een reden waarom hij je deze vraag stelt. De rekruteerder wil namelijk te weten komen hoe goed jij jezelf kent. Weet jij aan welke skills je nog kan werken en vooral: wat doe je met die kennis? Werk je hieraan, en zo ja, hoe doe je dat dan concreet? Met deze vraag toetst de rekruteerder dus vooral jouw zelfkennis en bereidheid tot persoonlijke ontwikkeling. Wil je weten of je een goede indruk maakt met jouw antwoorden? Zo lees je lichaamstaal tijdens een sollicitatiegesprek
Je werkpunten duiden zonder oneerlijk of verbloemend over te komen: makkelijk is het niet, maar er zijn wel manieren om het constructief aan te pakken.   1. Noem een eigenschap die ook geïnterpreteerd kan worden als een goede eigenschap.Perfectionisme bijvoorbeeld. Een perfectionist werkt misschien (te) traag door zijn focus op details, maar in sommige situaties komt die focus juist goed van pas … 2. Noem een eigenschap die niet van invloed is op de job waarvoor je solliciteert. Solliciteer je bijvoorbeeld voor een functie als boekhouder, dan kun je aangeven dat lange teksten schrijven niet je grootste talent is. 3. Noem een eigenschap die juist goed is voor de job waarvoor je solliciteert. Solliciteer je voor een dynamische job waarvoor je veel moet reizen en een drukke agenda onvermijdelijk is, dan kun je aangeven dat je onrustig wordt van te weinig afwisseling.   Zeg nooit dat je geen verbeterpunten hebt. De rekruteerder kan dit antwoord interpreteren als een teken van een totaal gebrek aan zelfkennis of – erger nog – arrogantie.
De gemakkelijkste manier om de vraag over jouw minder sterke punten goed te beantwoorden, is door dergelijke eigenschappen om te buigen naar goede eigenschappen. Een voorbeeld van een goed antwoord op de vraag, is het volgende: “Ik neem soms te veel werk op mij, omdat ik graag wil dat taken zorgvuldig en op de juiste manier uitgevoerd worden. Ik heb bij mijn vorige job geleerd om meer te delegeren, en zo te leren van de expertise van anderen.” Je geeft dus eerst aan dat je een verbeterpunt hebt, en legt vervolgens uit hoe je daarmee omgaat. Daarmee toon je aan dat je over zelfkennis beschikt én dat je in staat bent om die kennis constructief in te zetten, namelijk om je op persoonlijk vlak te ontwikkelen. Lees ook hoe je tijdens een sollicitatiegesprek uitlegt dat je vaak van job veranderd bent.
Laat je begeleiden door een expert of vlieg er meteen in en vind je volgende job.