Als je een sollicitatiebrief opstelt, is het vaak zwoegen en zweten om op gang te raken. Een geschikte openingszin vinden is niet gemakkelijk. Naarmate je meer regels uit je pen of toetsenbord tovert, groeit waarschijnlijk ook je zelfvertrouwen. De laatste paragraaf en de afsluiter schrijf je bijna met je ogen dicht … Of misschien toch maar beter niet? De slotzin van je sollicitatiebrief is namelijk even cruciaal als de opener.