2021 blijft zowel voor bedrijven als werknemers een jaar van herstel en heropbouw. Volgens Robert Half beïnvloeden de wereldwijde verschuiving naar tele- en hybride werk en de toenemende inkomsten uit onlineactiviteiten en e-commerce ook het personeelsbeleid in België.

Ons nieuwe Demand for Skilled Talent rapport omvat een diepgaande analyse van de huidige trends op de arbeidsmarkt, veelgevraagde profielen en de opkomst van plaatsonafhankelijk werken in België. Dit zijn de belangrijkste punten uit het rapport, in samenwerking met Burning Glass Technologies:

  • Volgens 85% van de bevraagde managers zijn hybride werkvormen (een combinatie van thuis- en kantoorwerk) nu een permanent onderdeel van het arbeidslandschap
  • In België is het totale aantal vacatures voor telewerk de afgelopen maanden met 115% gestegen in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis
  • Telewerk kent vooral een sterke opmars in de volgende sectoren: Finance & Accounting (+162%), Admin (+139%) en IT (+132%)

De opkomst van plaatsonafhankelijk werken

Centraal in het Demand for Skilled Talent-rapport staat een analyse van de evolutie naar hybride werk in België. De overgrote meerderheid van de werkgevers (85%) die recent door Robert Half zijn bevraagd, ziet dat immers als een blijvend fenomeen. Volgens de bevraagde topmanagers zijn de voornaamste voordelen van hybride teams onder meer een grotere wendbaarheid van het bedrijf en een beter evenwicht tussen werk en privé voor de werknemers.

Dat gevoel wordt bovendien bevestigd door een aanzienlijke stijging van het aantal online vacatures waarbij telewerk mogelijk is in vergelijking met de periode vóór corona. Voor deze nationale vergelijkende studie werkte Robert Half samen met Burning Glass Technologies. Hieruit bleek het volgende:

  • In België is het aantal vacatures voor vacatures waarbij telewerk mogelijk is tijdens de eerste maanden van de pandemie (maart - november 2020) gestegen met 115% in vergelijking met de periode vóór corona (juni 2019 - februari 2020).

Volgens de recent door Robert Half bevraagde leidinggevenden zijn dit de vijf functies die zich het best lenen voor telewerk:

Top 5 telewerk

Werknemersverwachtingen: carrièrevooruitzichten, loonsverhogingen en telewerk in 2021

Uit een reeks internationale online enquêtes van Robert Half blijkt dat werknemers er positieve carrièrevooruitzichten op nahouden. 67% van de bevraagde werknemers gaf aan 2021 positief tegemoet te zien. Dat optimisme is ook terug te vinden in de loonsverwachtingen en een sterke wens om thuis te blijven werken: meer dan de helft van de bevraagde werknemers (57%) verwacht een loonsverhoging in 2021 en een meerderheid (68%) zou graag tussen één en drie dagen per week thuis blijven werken op lange termijn.

Vijf personeelstrends als gevolg van de opkomst van plaatsonafhankelijk werken

  • De ‘talentpool’ wordt een ‘talentoceaan’

Nu organisaties steeds vaker voorrang geven aan telewerk, beseffen ze hoe waardevol het is om ook mensen te rekruteren die verder wonen. Wilt u als wervingsverantwoordelijke vermijden dat u een karrenvracht aan cv’s moet doorploegen? Dan kunt u altijd een beroep doen op een rekruteringsbureau.

  • Aantrekkelijk loon- en voordelenpakket blijft een must

Professionals met veelgevraagde vaardigheden weten dat ze voldoende opties hebben. Werkgevers moeten dan ook beseffen dat een aantrekkelijk loon- en voordelenpakket noodzakelijk is om topkandidaten aan te trekken en bestaande en nieuwe topmedewerkers aan boord te houden. Zo blijkt flexibiliteit een belangrijk extralegaal voordeel in 2021.

  • Verschuiving in de investeringen

Bedrijven investeren meer in veilige en vlotte telewerk- en samenwerkingstools en in programma’s en voordelen om de gezondheid en het welzijn van werknemers te verbeteren.

  • Vraag naar nieuwe hybride vaardigheden

Als gevolg van de veranderende wereld door de pandemie zijn ook de vaardigheden veranderd waarnaar werkgevers op zoek zijn. Naast harde, technische/gespecialiseerde vaardigheden moeten werknemers nu ook beschikken over zachte peopleskills om zo nieuwe hybride vaardigheidscombinaties te vormen die het gebruik van die nieuwe technologieën ondersteunen.

  • Belang van een doeltreffend onboardings- en offboardingsproces

Online onboarding is al goed ingeburgerd in heel wat organisaties. Nu heel wat landen in lockdown blijven, moeten werkgevers echter ook het vertrekproces van medewerkers herbekijken.

Plaatsonafhankelijk werken is immers een blijver. Een flexibele instelling is onontbeerlijk voor bedrijven en professionals die het goed willen doen in het huidige dynamische bedrijfsklimaat. Robert Half weet dat het tijd en moeite kost om de beste talentstrategie voor uw bedrijf uit te werken.

Wilt u onafhankelijk advies rond aanwerving en personeelsplanning?

1'Hybride werk’ is hier gedefinieerd als een combinatie van telewerk en kantoorwerk

2Robert Half liet in november 2020 een online enquête uitvoeren bij 1500 leidinggevenden. Het onderzoek omvatte 300 bevragingen in België, Brazilië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De respondenten waren onder meer General Managers, Chief Financial Officers en Chief Information Officers die verantwoordelijk zijn voor aanwervingen bij kleine (50-249 werknemers), middelgrote (250-499) en grote (>500) ondernemingen uit de particuliere, beursgenoteerde en publieke sector op deze vijf markten.

3Op basis van de beschikbare online vacatures werden alle verschuivingen naar telewerk in België samengevoegd en geanalyseerd voor de periode van juni ‘19 tot februari ‘20 en maart ‘20 tot november ‘20. Deze analyse is uitgevoerd door Burning Glass in januari 2021. ‘Vacatures voor telewerkbanen’ werd door Burning Glass gedefinieerd als elke online vacature waarin telewerk of thuiswerk in eender welke vorm wordt vermeld.

4De werknemersgegevens in het Demand for Skilled Talent-rapport van Robert Half zijn een samenvoeging van de resultaten van online enquêtes in Australië, Duitsland, België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Chili tussen november 2020 en januari 2021.


Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruiting bureau in Gent, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft en kan u helpen bij de werving van leidinggevend profielen, waar en wanneer u dat nodig heeft.