Oost-Vlaanderen is traditioneel een economisch welvarende regio, wat de provincie in grote mate te danken heeft aan een sterke, gediversifieerde arbeidsmarkt. In en rond Gent bevindt zich een uitgebreide dienstensector en een stevige productie-omgeving, waar de regio duidelijk zijn vruchten van plukt. Met een traditioneel sterke KMO-markt, de Gentse Haven, een sterke expertise in biotech en de aanwezigheid van Universiteit Gent, die zorgt voor de uitstroom van jonge professionals, heeft de regio ook enkele andere troeven in de hand. Toch kampt ook de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt met schaarste.

Bart Goossens is Associate Director bij Robert Half Gent en neemt de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt onder de loep.

Stand van zaken op de Oost-Vlaamse arbeidsmarkt

We zullen er geen doekjes om winden. De Oost-Vlaamse arbeidsmarkt is onderhevig aan een structurele schaarste. Door de naweeën van de crisis werd het nog verdoezeld want het aantrekken van nieuw, gekwalificeerd personeel was voor de meeste bedrijven simpelweg niet aan de orde. De voorbije maanden stellen we echter vast dat de kentering is ingezet. Zowel de vraag naar permanente als tijdelijke profielen zit stevig in de lift. Ook voor 2017 ziet het er goed uit: onafhankelijk onderzoek van Robert Half wijst uit dat bijna een kwart van de Vlaamse HR-Managers (24%) plant aan te werven in het komende jaar.

Nu al zien we dat Oost-Vlaamse bedrijven uit alle sectoren het steeds moeilijker hebben om personeel te vinden voor bepaalde functies. Zo is de vraag naar boekhoudkundige profielen, polyvalent administratief personeel, medewerkers voor de commerciële binnendienst en logistiek groot, terwijl het aanbod steeds beperkter wordt. Afgaande op het stijgende ondernemersvertrouwen, en de daarmee gepaard gaande aanwervingsplannen, zal deze evolutie in 2017 alleen maar toenemen. Voor bedrijven die op zoek zijn naar financiële en administratieve profielen, in het bijzonder deze die een goede talenkennis of een technische nichevaardigheid vereisen, wordt het uitdagender om geschikt personeel te vinden. Het oplossen van de krappe arbeidsmarkt is niet alleen een zaak van beleidsmakers, maar ook bedrijven zelf doen er goed aan zich te wapenen tegen deze trend.

1. Zet in op flexibiliteit en mobiliteit

Employer branding en adequaat talentmanagement zullen cruciaal blijken om gegeerde profielen aan te trekken en te behouden binnen de organisatie. Het is van belang om de bedrijfswaarden goed uit te spelen en duidelijk te communiceren waar de organisatie voor staat. Jonge sollicitanten, die deel uitmaken van generatie Y & Z, zijn mondiger dan vroeger. Zo deinzen ze er niet voor terug om tijdens een sollicitatiegesprek te vragen waarom zij voor een potentiële werkgever zouden moeten kiezen. Bedrijven zullen hun unieke troeven als werkgever dus nog beter in de verf moeten zetten.

Daarnaast zullen Oost-Vlaamse ondernemingen ook moeten inzetten op het verhogen van de  betrokkenheid van hun werknemers. Meer en meer zijn flexibiliteit en mobiliteit hier de sleutels tot succes. Naast salaris, doorgroeimogelijkheden en extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen of maaltijdcheques is flexibiliteit in werktijd en de locatie voor Oost-Vlaamse kandidaten steeds meer een doorslaggevende factor om te kiezen voor een bepaald bedrijf. Vaak ontbreekt een beleid rond glijdende werkuren of is er geen mogelijkheid tot thuiswerk. Door hierop in te spelen kunnen bedrijven zich verzekeren van het schaarser wordende Oost-Vlaamse talent.

Daarnaast heeft ook het woon-werkverkeer een steeds belangrijkere rol in de beslissingen van kandidaten. Bedrijven op de as tussen Gent en Aalst hebben hier duidelijke troeven in handen ten opzichte van Brussel, waar je dagelijks makkelijk een uur kwijtspeelt in de files. Specifiek voor Gent heeft het doortrekken van de R4 (ring rond Gent) een positieve impact gehad: de mobiliteit in de regio is hierdoor sterk verbeterd. Bedrijven kunnen dit aspect maximaal uitspelen in het rekruteringsproces, want het vinden van een goed evenwicht tussen werk en privé is ook voor de Oost-Vlamingen belangrijker dan ooit.

Bekijk al onze kantoren

2. Bind talent vroeg

In 2012 werd studentenarbeid al aanzienlijk gestimuleerd met de zogenaamde 50-dagen regelgeving. Vanaf 2017 wordt die regelgeving nog soepeler, studenten kunnen vanaf dan 475u per jaar tewerkgesteld worden. De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat studenten enkele uren worden ingeschakeld, zonder daar meteen een volledige dag aan kwijt te spelen. De nieuwe wetgeving komt niets te vroeg, aangezien de vraag naar studentenarbeid bij onze uitzenddivisies Accountemps en OfficeTeam in de afgelopen twee jaar verdrievoudigd is.

Gent is met 72.000 studenten de grootste studentenstad van Vlaanderen. Universiteit Gent en andere instellingen van hoger onderwijs zorgen voor een grote uitstroom van hoog opgeleid talent. Jongeren van over heel Vlaanderen komen naar Gent om er te studeren, en blijven er nadien om zich in de regio te vestigen. Hierdoor is er een hoge concentratie van ‘high potentials’ aanwezig. Meer dan ooit kiezen studenten voor een studentenjob in functie van hun verdere carrière wat een uitgelezen kans biedt om nieuw talent aan het bedrijf te binden: jongeren maken kennis met de job en de bedrijfscultuur waarbij het bedrijf de mogelijkheid krijgt om te evalueren en de student aan te werven na het afstuderen.

Maar hoe vind je die toptalenten? Contacten en samenwerking met onderwijsinstellingen zijn hierbij cruciaal. Bij Robert Half zetten we onder meer in op het organiseren van workshops, sollicitatietrainingen en rondetafelgesprekken om voldoende voeling te houden met de noden en verwachtingen van studenten en pas afgestudeerden.

3. Wees bewust van de start-ups in de regio

De Gentse regio staat al sinds jaar en dag stevig op de kaart als de heimat van veel start-ups. Uit een studie van Omar Mohout (SIRRIS) en Karen Boers (Startups.be) blijkt dat er in Gent zo’n 350 start-ups actief zijn, met gemiddeld zo’n 18 werknemers. Ook de aanwezigheid van de Gentse Universiteit zorgt mee voor het unieke ecosysteem voor start-ups: ongeveer 14% van de Gentse start-ups zijn spin-offs van universiteiten. Bovendien telt de Gentse regio heel wat start-ups gespecialiseerd in healthtech. Dit is te danken aan de aanwezigheid van een sterke ziekenhuissector en bedrijven gespecialiseerd in biotechnologie.

Bedrijven uit Oost-Vlaanderen mogen dus niet vergeten dat ze ook met start-ups concurreren voor het aantrekken van nieuw talent. Deze jonge ondernemingen, met een vlakke organisatiestructuur en dynamische cultuur vormen een aantrekkelijk alternatief voor pas afgestudeerden – iets waar bedrijven zich maar beter van bewust zijn bij het uitschrijven van hun volgende vacature.

Bereid u voor op de toekomst

De strijd om toptalent zal de komende jaren alleen maar toenemen. Bereid u voor op de toekomst en speel uw unieke troeven uit naar potentiële kandidaten, zorg ervoor dat u talent vroeg aan uw bedrijf kan binden en maak werk van een duidelijke retentiestrategie door het verhogen van de betrokkenheid van uw werknemers. Dit zijn de sleutels tot succes om als bedrijf om te gaan met de toenemende war-for-talent.