Omgaan met pessimisten is voor u en de andere werknemers tijdrovend en nadelig voor de teamsfeer. Om te voorkomen dat het team die negatieve ingesteldheid kopieert, onderneemt u beter proactief enkele stappen. Hier alvast enkele mogelijkheden.

Pessimisme: op zoek naar de oorzaak

Er is altijd een reden waarom die ene collega een negatieve houding aanneemt. Mogelijk is de persoon in kwestie ongelukkig omdat hij of zij geen opslag kreeg of gewoon heel onzeker over zijn of haar professionele vaardigheden. Het is aan de teamleider om de onderliggende oorzaak van dat negatieve gedrag aan het licht te brengen, alvorens verdere stappen te ondernemen. Als de reden van het gedrag duidelijk is, is het meteen een stuk eenvoudiger om de werknemer opnieuw te motiveren.

Gedrag veranderen

Het is veel gemakkelijker en efficiënter om het negatieve gedrag van een persoon te wijzigen dan zijn of haar overtuigingen of denkwijze te veranderen. Deze strategieën helpen u om negatief gedrag proactief bij te sturen.

1.     Bespreek het probleem

Het is haast onmogelijk om problemen op te lossen zonder erover te praten. Misschien was de werknemer er zich nog niet eens van bewust hoe de andere collega’s zijn of haar gedrag ervaren. Neem daarom de persoon in kwestie even apart en leg in een persoonlijk gesprek uit welke impact de negatieve opmerkingen hebben. Vergeet ook geen positieve feedback te geven. Zo hoeft de werknemer geen slecht gevoel over te houden aan het gesprek.

2.     Herformuleer negatieve opmerkingen

Als de werknemer in kwestie alweer een negatieve opmerking geeft, slik de commentaar dan niet zomaar. Vraag om verduidelijking. Wat bedoelt hij of zij juist? Hoe kan het dan beter? Vraag ook om voortaan de negatieve commentaar aan te vullen met positieve of opbouwende opmerkingen. Die positieve noot maakt een wereld van verschil.

3.     Betrek het hele team

Stel algemene teamnormen op om negatief gedrag tegen te gaan. Het hele team hoort zich aan dezelfde regels te houden, wat voor sociale controle zorgt. Zo voelt de pessimistische collega zich niet geviseerd en kan zijn gedrag aan heldere richtlijnen worden afgetoetst.

Geen verbetering? Knopen doorhakken

Als u echt álles hebt geprobeerd en de resultaten uitblijven, stelt zich de vraag of de werknemer in kwestie wel geschikt is voor de functie die hij uitoefent. Mogelijk past hij beter binnen een andere afdeling in uw onderneming of dringt – in het slechtste geval – een ontslag zich op. Een evaluatiegesprek is in elk geval aangewezen.

Positieve negativiteit

Let op: niet alle negativiteit hoeft een negatieve uitkomst te hebben. Met de nodige bijsturing kunt u negatieve werknemers omvormen tot kritische, sceptische geesten. En die zijn nodig om genuanceerde beslissingen te nemen.