Uw personeel gemotiveerd houden in elke carrièrefase en hen continu laten bijleren is van cruciaal belang. Uw werknemers worden er niet alleen gelukkiger van, ze creëren zo voor zichzelf ook meer carrièrekansen. Maar ook u vaart er wel bij: uw team presteert beter, maakt juistere, gefundeerde beslissingen (wat de foutenmarge verkleint en de kans op onvoorziene kosten doet dalen) en is minder geneigd om elders te gaan solliciteren. Uw retentiebeleid is met andere woorden gebaat bij het feit dat uw werknemers een concreet doel voor ogen hebben. Hoe pakt u dit nu concreet aan?

Investeren in opleiding personeel

De meeste leidinggevenden erkennen het belang van opleidingen voor hun personeel wel, maar handelen er nog niet altijd even consequent naar. Uit een onderzoek van Robert Half US blijkt bijvoorbeeld dat maar liefst 86% van de bevraagde CFO’s strategisch denkvermogen waardeert in hun personeel. Haaks daarop staat dan weer de vaststelling dat een indrukwekkende 46% hun werknemers geen kansen biedt om die eigenschappen ook effectief te verwerven door middel van opleidingen. Er is met andere woorden nog veel ruimte voor verbetering.  

Training versus ontwikkeling

Trainingen en opleidingen zijn essentieel om van uw personeel een gedreven team te maken. Daarnaast houdt u uw werknemers ook gemotiveerd door te investeren in hun professionele ontwikkeling. Training en ontwikkeling hebben niet helemaal dezelfde focus: ontwikkeling is vooral gericht op ‘soft skills’. Met andere woorden: het komt vooral de persoonlijke groei van uw personeel ten goede, en het bereidt hen voor op eventueel leiderschap. Dit is belangrijk als u ‘generatie Z’ wilt aantrekken en de strijd om talent niet wilt verliezen, aangezien de leden van deze generatie veel belang hechten aan levenslang leren en zelfontplooiing.

Tips voor elke carrièrefase

U kunt de professionele ontwikkeling van uw personeel in elke carrièrefase en op elke leeftijd stimuleren.

  • Moedig uw personeel aan om naar sectorevents en conferenties te gaan, waar ze niet alleen de laatste trends ontdekken, maar waar ook vaak informatiesessies plaatsvinden die hun professionele ontwikkeling bevorderen.
  • Trek voldoende tijd uit voor teambuilding. Innovatie ontstaat niet (alleen) door er op het werk over te praten, maar ook door als team samen eropuit te trekken. Het sociale aspect valt niet te onderschatten, want uw werknemers moeten zich voldoende op hun gemak voelen om ideeën heen-en-weer te kaatsen en feedback te geven op ideeën van hun collega’s.
  • Wijs onderzoeksprojecten toe aan uw teamleden. Zo vangt u twee vliegen in één klap: u moedigt uw medewerkers aan om zich continu bij te scholen, maar helpt hen tegelijk om hun leiderscapaciteiten te oefenen of te ontwikkelen. Wijs elke werknemer een topic toe en laat hen na een maand research een presentatie geven op de teammeeting.
  • Moedig samenwerking aan over de verschillende departementen heen, zodat uw medewerkers een beeld krijgen van (en een band vormen met) de hele organisatie.
  • Investeer in een onlineleerplatform, waar uw medewerkers op hun eigen tempo en volgens hun eigen interesses en noden trainingen kunnen volgen – gaande van timemanagement tot technische vaardigheden zoals Excel.