Hoewel bedrijven hun best doen om de werkomgeving inclusiever te maken, werd tijdens de pandemie duidelijk dat er voor vrouwen nog een aanzienlijke kloof bestaat. Recente cijfers tonen aan dat 1 op de 2 vrouwen weinig optimistisch is over haar carrièrevooruitzichten. Er zijn heel wat factoren die een rol spelen om tot een genderevenwicht te komen. Evenveel vrouwen als mannen aanwerven en ze een gelijk loon beloven is niet voldoende.

Systematische vooroordelen tegenover vrouwen en minderheidsgroepen op de werkvloer zijn een diepgeworteld probleem. Hoeveel vrouwen zijn niet op tijdelijke werkloosheid geplaatst omdat de werkgever ervan uitging dat ze voor de kinderen wilden zorgen en thuisonderwijs wilden geven?
Bedrijven kunnen vrouwen, en andere ondervertegenwoordigde groepen, op verschillende manieren ondersteunen op het werk. Onder meer door hun de kans te geven zich te ontwikkelen, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en bondgenootschappen aan te moedigen:

Inclusieve wervings- en selectieprocessen creëren

Simpelweg meer vrouwen aanwerven lost de genderkloof niet op. Starten met een evenwichtige mix van kandidaten qua gender en achtergrond zorgt echter voor een beter en inclusiever aanwervingsproces. U wilt voor uw sollicitatiegesprekken toegang tot uiteenlopend talent, maar het is geen slecht idee om bij de selectie van de kandidaten hun persoonsgegevens te verbergen. Dat is een prima manier om ervoor te zorgen dat gender of afkomst geen voordeel of belemmering vormen voor de slaagkansen van de kandidaat.

Gendergerelateerd taalgebruik aanpakken

Wanneer we gendergerelateerd taalgebruik weren uit functiebeschrijvingen, blijkt het aantal sollicitanten bij alle genders toe te nemen. Door dat principe consequent toe te passen voor al uw bedrijfscommunicatie en uw medewerkers op te leiden in genderinclusief taalgebruik creëert u een betere werkomgeving voor iedereen. Meer diversiteit op de werkvloer betekent wellicht ook meer medewerkers met een niet-binaire genderidentiteit. Het vermelden van voorkeursvoornaamwoorden aanmoedigen helpt om een meer comfortabele omgeving te creëren en beperkt het risico dat iemand verkeerd aangesproken wordt. Zelfs de voorkeursvoornaamwoorden vermelden in de e-mailhandtekening is al een stap in de goede richting.

Genderneutrale voordelen bieden

Sommigen beweren dat minder vrouwen in hogere functies terechtkomen omdat ze vaker de zorg voor hun gezin op zich nemen. Sinds de invoering van gedeeld ouderschapsverlof en andere initiatieven is dat soort redeneringen echter achterhaald. Niet alleen kunnen beide partners nu ouderschapsverlof opnemen, sommige bedrijven bieden alle kersverse ouders dezelfde verlofvoordelen en moedigen hen ook aan om er gebruik van te maken. Dergelijke initiatieven geven een duidelijk signaal over inclusie door de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen te doorbreken, diepgewortelde vooroordelen weg te nemen en een beter genderevenwicht te creëren op de werkplek.

Het pad naar vooruitgang effenen

Medewerkers die na een time-out weer aan de slag gaan, kunnen vaak wat extra ondersteuning gebruiken. Steeds meer werkgevers spelen hierop in met betere opleidingen om hun medewerkers te helpen naar een promotie toe te werken en zo een aantal effecten van hun afwezigheid te compenseren. Transparant zijn over promoties (vereisten, planning, verwachtingen) voorkomt bovendien onaangename verrassingen of geruchten over negatieve discriminatie of vooroordelen en houdt het moreel en de tevredenheid van de medewerkers op peil.

Bondgenootschappen aanmoedigen

Genderstereotypering is helaas nog schering en inslag in heel wat kantooromgevingen. Zo wordt van een vrouw in een vergadering vaak aangenomen dat ze een lagere of ondergeschikte functie heeft. Door iedereen aan te moedigen om zich als bondgenoten te gedragen en dergelijk stereotyperend gedrag systematisch aan de kaak te stellen maakt u uw medewerkers bewust van deze problematiek en beperkt u dit soort vooroordelen in de toekomst. Als werkgever kunt u ook een meer inclusieve omgeving creëren door in te spelen op kwesties die relevant zijn voor ondervertegenwoordigde groepen. Heel wat bedrijven organiseren al bewustmakingsactiviteiten op specifieke dagen of in bepaalde maanden. Dergelijke initiatieven zijn echter het doeltreffendst als ze het hele jaar door worden voortgezet. Bij mogelijk traumatische gebeurtenissen die veel media-aandacht krijgen, kunnen bedrijven en werknemers als bondgenoten optreden door er te zijn voor de mogelijk getroffen groepen en een veilige omgeving te creëren waarin ruimte is voor duiding.

Hoewel deze zaken helpen om een inclusieve werkomgeving te creëren, is het ook cruciaal dat u ondervertegenwoordigde groepen de kans geeft om gehoord te worden. Als u werknemers de mogelijkheid biedt om anoniem of op comfortabele manier feedback te geven, is de kans groter dat u te horen krijgt hoe ze uw werkomgeving daadwerkelijk ervaren. Zo krijgt u meer betrouwbare inzichten in de manier waarop u uw bedrijf nog kunt verbeteren.

Tot slot, als u goede processen hebt om genderongelijkheid aan te pakken en een inclusieve bedrijfscultuur te creëren, wees daar dan transparant over. Steeds meer kandidaten met wie we samenwerken, zijn op zoek naar een werkgever die dezelfde waarden nastreeft als zijzelf. Door u als inclusieve organisatie te profileren kunt u dus meer divers talent aantrekken. Robert Half is recent door Forbes verkozen tot een van de beste werkgevers voor vrouwen in de VS, een mooie bekroning van ons engagement om een inclusieve werkomgeving te creëren.

We zijn bijzonder trots dat heel wat uitzonderlijke vrouwen ervoor gekozen hebben om een mooie carrière uit te bouwen bij Robert Half en blijven ons inzetten om hun professionele groei te ondersteunen en een cultuur van gendergelijkheid na te streven. Meer info over ons engagement op het vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusie vindt u hier.


Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruiting bureau in Groot-Bijgaarden, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft.