In de huidige, snelle economie komen bedrijven voor uitdagingen te staan die ze niet altijd kunnen bolwerken met de competenties van hun huidige medewerkers. Als er andere vaardigheden vereist zijn, is het daarom soms noodzakelijk extra personeel aan te werven. Maar het kan ook zinvol zijn om uw medewerkers om te scholen. Op die manier behoudt u de dynamiek in uw onderneming. Daartegenover staat dat u de omscholing doordacht moet aanpakken om er een succes van te maken.

Belang van menselijk kapitaal

Het behoud van menselijk kapitaal is heel belangrijk in een onderneming. Human capital is de motor van organisaties en heeft een belangrijke impact op de onderlinge relaties op de werkvloer en het teamwerk. Menselijk kapitaal en retentiemanagement gaan hand in hand. Als CEO of HR-professional investeert u namelijk dagelijks in uw medewerkers via coaching, training en carrièreontwikkeling. Het zou zonde zijn om die investering verloren te laten gaan.

Als een bedrijf veranderingen ondergaat of van koers verandert, is het zinvol om werknemers om te scholen in plaats van ze te laten gaan. Zo blijft u het human capital ten volle benutten. Een te groot verloop van personeel is trouwens altijd nefast.

Wanneer is omscholing een noodzaak?

Bedrijven moeten wendbaar zijn en inspelen op externe veranderingen. Zeker ondernemingen die actief zijn in een snel evoluerende en innovatieve sector hebben baat bij flexibiliteit. Dat geldt voor alle sectoren, van industrie tot IT. Alleen wendbare organisaties slagen erin om in te spelen op veranderingen, creëren nieuwe business en kunnen succesvol zijn. Een performant HR-beleid is een van de drijvende krachten achter die wendbaarheid.

Soms gaat het om finetunen van bestaande competenties, maar in sommige gevallen brengt een koersverandering drastische veranderingen met zich mee. In dat geval moeten uw medewerkers snel en doeltreffend nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen. Omscholing van het personeel is dan noodzakelijk. Ook bij een herstructurering is dat dikwijls het geval.

Doelstelling van de omscholing

Een doordacht plan met de doelstellingen van de omscholing is onmisbaar om het gewenste resultaat te bereiken. Daarnaast is een duidelijke en transparante communicatie van groot belang. Een nieuwe koers en een omscholing zorgen vaak voor opschudding en onzekerheid bij uw medewerkers. Als u de omscholing op de juiste manier communiceert en regelmatig verslag uitbrengt, keert de broodnodige rust terug binnen de organisatie.

Tip: Omzichtigheid en tact zijn ook een must bij de rechtstreekse communicatie met de betrokken medewerker. Het is niet omdat die een bijscholing nodig heeft, dat zijn capaciteiten in twijfel worden getrokken. Leg de nadruk op het feit dat een bijscholing een mooie toegevoegde waarde kan betekenen in de carrière van uw medewerker. Zijn competenties zullen namelijk sterk toenemen.

Omscholingsprogramma opstellen

Als HR-professional maakt u het best een programma op met de aanwezige competenties en knowhow. Daartegenover plaatst u op basis van de nieuwe uitdagingen wat er nodig is. Die analyse – u ziet meteen welke vaardigheden ontbreken – gebruikt u om een gedetailleerd programma op te stellen. Zo behoudt u te allen tijde het overzicht, kunt u de omscholing vormgeven en de resultaten efficiënt opvolgen.

Omscholing in combinatie met instroom nieuwe krachten

In sommige gevallen is een omscholing een goede gelegenheid om nieuwe werknemers te rekruteren. Zo krijgen uw huidige medewerkers nieuwe vaardigheden onder de knie en brengen de nieuwe mensen frisse ideeën. De combinatie van beide geeft uw organisatie een boost en verhoogt de daadkracht. Het resultaat? Een succesvolle omscholing, tevreden medewerkers en een bedrijf dat de wind in de zeilen heeft.