De arbeidsmarkt van de toekomst zal zich kenmerken door één constante: verandering. Of het nu technologische innovaties zijn, tijden van economische onzekerheid of onvoorziene omstandigheden (zoals de huidige corona-pandemie), bedrijven zullen snel moeten kunnen schakelen. Dat houdt ook in dat uw medewerkers de juiste mindset moeten hebben om al die veranderingen de baas te kunnen. Het adaptibility-quotiënt, of het aanpassingsvermogen van uw personeel, wordt een niet te miskennen factor om ook in de toekomst succesvol te blijven.

Van IQ naar AQ

De coronacrisis heeft de nood aan flexibiliteit en omdenken heel concreet gemaakt. In een mum van tijd moesten bedrijven hun werkprocessen, aanbod, klantenrelaties … evalueren en aanpassen. Werkgevers steunen daarbij in grote mate op het aanpassingsvermogen van hun medewerkers.

Dat zal ook zijn invloed hebben op toekomstige aanwervingen. Waar werkgevers vroeger vooral de focus legden op het IQ en het EQ (emotionele intelligentie), komt daar nu een belangrijke extra factor bij: het AQ of het adaptibility-quotiënt. Hoe snel kan een personeelslid zich heroriënteren? Denkt de medewerker vooral in problemen of in oplossingen? En hoe gaat hij of zij om met een klimaat van continue verandering? Die verlegde focus hoeft niet te verbazen. Medewerkers met een hoog aanpassingsvermogen zijn immers noodzakelijk om bij veranderende omstandigheden de onderneming competitief en toekomstbestendig te houden.

Hoe het aanpassingsvermogen van medewerkers stimuleren?

Het AQ zal niet alleen een rol spelen bij toekomstige aanwervingen, ook uw huidige personeelsbestand moet gestimuleerd worden om verandering als een opportuniteit te zien. Dat kan op verschillende manieren.

Aanvaard continue verandering

Uw medewerkers zullen veel beter met veranderingen kunnen omgaan, als ze beseffen dat aanpassen er nu eenmaal bij hoort. Een technologische vernieuwing, een nieuwe speler op de markt, een maatschappelijke ontwikkeling … en de spelregels kunnen volledig veranderen.

Als werkgever is het daarom belangrijk een klimaat te creëren waarin verandering niet als een drempel of stoorzender gezien wordt, maar als de normale gang van zaken. Laat uw teams eens nieuwe manieren van werken ontdekken, laat de jobinhoud van medewerkers fluctueren of schud de samenstelling van de teams af en toe door elkaar. Al snel wordt aanpassen een tweede natuur.

Stel beproefde succesformules in vraag

Wat vandaag werkt, leidt in de toekomst niet noodzakelijk tot succes. Het komt erop aan om de waarde en het potentieel van nieuwe oplossingen te erkennen. Daag uw medewerkers uit om op alternatieve manieren hun KPI’s te halen, via experimentele initiatieven of nieuwe software bijvoorbeeld. Zo creëert u beetje bij beetje het besef dat er meer dan één manier is om tot een oplossing te komen. Bovendien stimuleert u zo innovatief denken binnen uw onderneming.

Confronteer uw medewerkers met hypothetische situaties

Komt een medewerker bij u met een voorstel? Aarzel dan niet om hem of haar uit te dagen. De ‘wat als’-vraag is hiervoor heel effectief. Wat als situatie X of Y zich voordoet? Kan het plan dan blijven doorgaan? Welke aanpassingen zouden er nodig zijn? Is er een plan B? Zo kunnen medewerkers zich trainen in het creatief en oplossingsgericht denken.

Een flexibele ‘business as usual’

Wat is uw ‘business as usual’? Iedereen van negen tot vijf aan zijn of haar bureau? Vaste teams met vaste overlegmomenten? Een jaarlijks collectief verlof waar niet van wordt afgeweken? Als u flexibiliteit en aanpassingsvermogen van uw medewerkers verlangt, dan doet u er goed aan dat ook in de dagelijkse werkpraktijk toe te passen. Denk aan flexibele uren, telewerk, wisselende werkruimtes … Op die manier raken uw medewerkers op kleine schaal gewoon aan verandering, wat hen weerbaarder maakt als ze zich ook in extremere omstandigheden moeten aanpassen.

Evaluatie na corona

In ieder geval is de huidige coronacrisis een goede test. Hoe hebben wij als bedrijf gereageerd op de veranderende omstandigheden? Was elke medewerker meteen mee met de nieuwe realiteit? Zo niet, hoe kunnen wij onze medewerkers stimuleren en begeleiden om in de toekomst gemakkelijker te schakelen? Dat zijn de vragen die iedere vooruitziende bedrijfsleider zich zou moeten stellen.