In 1995 veroverde Daniel Goleman de businesswereld met zijn boek Emotional Intelligence. Het bevestigde wat veel mensen al wisten – dat de hoogte van IQ geen garantie is voor goed functioneren op werk, zeker als het om leiderschap gaat. Goleman suggereert dat de mate waarin iemand in staat is om zijn eigen emotionele realiteit en dat van anderen te begrijpen, misschien nog wel méér bijdraagt tot succes dan puur denkvermogen.

Emotioneel quotiënt – afgekort EQ – kan simpelweg worden gezien als ouderwetse sociale vaardigheden: het vermogen om te begrijpen wat er in mensen (inclusief jijzelf) omgaat en die kennis vervolgens te gebruiken om het beste resultaat te behalen.

Mensen met een hoog EQ hebben meer kans op succes en zij die het niet hebben, ondervinden daar vaak last van.

Het goede nieuws? In tegenstelling tot IQ, valt EQ wél te leren. Waarom je dat zou willen en wat je dan precies moet leren, leggen we uit in deze blogpost.

 

Wat is emotionele intelligentie?

Goleman onderscheidt een aantal componenten binnen emotionele intelligentie en verdeelt ze onder in vijf categorieën.

  1. Intrapersoonlijk: gaat over jezelf. Je kent je eigen kwaliteiten en valkuilen, kan je eigen emoties beheersen en talenten en benut mogelijkheden zo goed mogelijk.

  2. Interpersoonlijk: gaat over de omgang met anderen. Denk aan het inlevingsvermogen naar anderen, relaties kunnen onderhouden en conflictmanagement.

  3. Aanpassingsvermogen: je begrijpt wat er om je heen gebeurt en staat open voor ideeën van anderen.

  4. Stressmanagement: je bent stressbestendig en kan emoties en impulsen onderdrukken en sturen.

  5. Algemene stemming: je bent in staat om problemen als uitdagingen te zien en je gelukkig te voelen.

Mensen die over een combinatie van bovenstaande eigenschappen beschikken, werken vaak meer doelgericht en gaan beter om met tegenslagen en druk. En dat zorgt er weer voor dat iemand meer slaagkansen heeft op carrièregebied.

Lees ook: waarom je soft skills zeker op je cv moet vermelden.

 

EQ: de sleutel voor succesvol leiderschap?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er een link bestaat tussen EQ en prestaties op de werkvloer. Mensen die er wel over beschikken presteren over het algemeen beter dan mensen die dat niet doen – behalve in bepaalde vakgebieden waar een hoge mate van abstract denken vereist is.

Het vermogen om grip te krijgen op je eigen emoties helpt je rustig te blijven onder druk – wat weer betekent dat je rationeel kunt nadenken en de juiste beslissingen kan nemen. En dat straalt weer af op je collega’s, die vervolgens ook rustig en effectief blijven.

Het effect? Vertrouwen hebben in jouw kunnen, wat het verschil kan maken tussen slagen of crashen in een crisissituatie.

Op diezelfde manier hou je de touwtjes in handen door de emoties en beweegredenen van je collega’s te begrijpen. Empathie hebben voor je collega’s zorgt namelijk voor vertrouwen en betrokkenheid. Als je inspeelt in hun intrinsieke motivaties en capaciteiten, wordt jij het soort leider waar mensen gewoonweg graag voor werken.

Goede leiders begrijpen intuïtief dat loyaliteit, toewijding en hard werken niet zijn af te dwingen. Die is alleen te bereiken wanneer mensen geloven dat hun baas echt geïnteresseerd is in wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Een goed IQ en relevante skills en competenties blijven belangrijk, maar er zijn maar weinig mensen die in isolement werken. Dat is precies waarom EQ belangrijk is voor succes in je carrière.

Emotioneel intelligent aanwerven: een checklist

Emotionele intelligentie is het vermogen om zich bewust te zijn van eigen emoties, deze te beheersen en uit te drukken. Ontdek hoe u EI test bij kandidaten.

Download het rapport