De weg naar een leuke en uitdagende job houdt gewoonlijk meer in dan alleen een sollicitatiegesprek. Veelal volgt er nog minstens één gespreksronde en voor bepaalde functies staat er ook een assessment op het programma. Vooral dat laatste durft bij menig kandidaat al eens tot sollicitatiestress te leiden. Want terwijl we doorgaans een goed beeld hebben van wat een sollicitatiegesprek inhoudt, is het assessment dikwijls een vraagteken. Nochtans is ook hiervoor een goede voorbereiding mogelijk. We lijsten alvast de nuttigste tips voor je op.

Waarom een assessment?

Veel werkgevers nemen vandaag een assessment op in hun aanwervingsprocedure, en daar hebben ze zo hun redenen voor. Een assessment schetst namelijk een uitstekend beeld van je persoonlijkheid, intelligentie, communicatieve en emotionele vaardigheden, … Op die manier krijgt de werkgever een compleet inzicht in de capaciteiten van elke kandidaat. De grote troef daarbij is dat er een concrete werksituatie wordt nagebootst. Dit laat assessoren toe om je gericht te testen op de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de job. Bovendien is een assessment heel waarheidsgetrouw. Een assessment bevat een brede waaier aan testen, waardoor het quasi onmogelijk is om je als kandidaat anders voor te doen dan je bent. Wie een assessment probeert te manipuleren, valt vroeg of laat door de mand.

Wat mag je verwachten? 

Hét standaard-assessment bestaat niet. Welke capaciteiten getest worden, hangt namelijk af van de inhoud van je job. Terwijl voor de ene functie vooral de commerciële vaardigheden van tel zijn, ligt de nadruk in de andere functie meer op de leidinggevende capaciteiten. Tegelijk zijn er wel een aantal vaak terugkerende assessment-onderdelen:

  • Interview: meestal het eerste onderdeel van het assessment. Komen onder meer aan bod: rode draad in je loopbaan, vaardigheden, ambities, …
  • Intelligentietest: Er bestaat een hele waaier aan IQ-testen. Afhankelijk van de vacature zullen één of meerdere delen van je intelligentie worden getest.
  • Persoonlijkheidstest: Hier komen de ‘soft skills’ van de kandidaat aan bod. Je moet een vragenlijst invullen en aangeven in welke mate je het eens bent met de stellingen.
  • Praktijktest: In elk assessment wordt een professionele uitdaging nagebootst. Vaak gaat het om de zogeheten postbakoefening, waarbij je mails moet lezen, ordenen en verwerken. Maar ook een groepsgesprek, een presentatie of een tweegesprek behoren tot de mogelijkheden.

Hoe kun je je op een assessment voorbereiden?

Hoewel een assessment niet te manipuleren valt, is een grondige voorbereiding ten stelligste aangeraden. Wie voorbereid is, zal in stressmomenten gemakkelijker de rust bewaren en zo altijd een betere indruk nalaten. Naast de specifieke testvoorbereiding zijn er ook een aantal basisregels die je in acht moet nemen:

  • Ga op tijd slapen, zodat je fris en monter op het assessment verschijnt. Dit bevordert je concentratievermogen aanzienlijk. Geen overbodige luxe, want een assessment is slopend.
  • Kies voor kleding die binnen de bedrijfscultuur van je (hopelijk) toekomstige werkgever past.
  • Praat met collega’s of vrienden die al eens een assessment hebben afgelegd. Op die manier heb je een beter beeld van wat je mag verwachten.

Hoewel je nooit op voorhand weet wat het assessment concreet zal inhouden, loont het toch de moeite om enkele tests te oefenen. Zo kan je alvast enkele intelligentietests uitproberen om vertrouwd te raken met de methodiek. Ook rollenspelen en praktijkoefeningen kan je perfect zelf simuleren. Ten slotte is het sowieso aangeraden om wat vakliteratuur door te nemen. Het zal je net dat tikkeltje voorsprong geven op de andere kandidaten.