Vaardigheden zijn belangrijk, maar waarden vormen de echte drijfveer achter carrièrebeslissingen

Management en leiderschap Artikel Je carrière Arbeidsmarkt
Executive profielen moeten over een waaier aan vaardigheden en ervaring beschikken. Maar ook hun waarden kunnen een grote invloed hebben op de loop van hun carrière. Veronique Elskens, Managing Director bij de Executive Search Practice van Robert Half, gaat na waarom waarden zo cruciaal zijn – en waarom we er meer aandacht aan moeten besteden. Beeld je twee topmanagers in die gestaag klimmen op de carrièreladder. Op het eerste gezicht lijken hun profielen gelijkaardig en beschikken ze beiden over heel wat vaardigheden en ervaring. Onder het oppervlak blijken ze echter sterk te verschillen. Eén van hen geniet van het proces en voelt zich goed bij de hoge druk en verantwoordelijkheden van een leidinggevende functie. De andere persoon ervaart twijfels. Zo iemand kan zelfs in een burn-out terechtkomen na jarenlang met succes aan de eigen loopbaan te timmeren. Als het erop aankomt, solliciteert slechts één van hen voor de topfunctie. In zo'n situatie draait alles om waarden. Hoewel vaardigheden en ervaring altijd belangrijk zullen zijn voor executives, zijn het uiteindelijk hun waarden die carrièrebeslissingen beïnvloeden. Dat twee personen dezelfde ervaring hebben, betekent niet dat ze geschikt zijn voor dezelfde rol. We zien vaak dat mensen die een C-functie ambiëren uiteindelijk – zelfs na jaren hard werken – toch voor een andere functie kiezen, omdat ze beseffen dat een executiverol hun niet helemaal ligt. Die beslissing is meestal gebaseerd op bepaalde waarden. Aspirant-leidinggevenden moeten daarom van bij het begin stilstaan bij hun intrinsieke en extrinsieke waarden, de waarden die ze delen met hun teams en de waarden van het bedrijf in kwestie. Samen spelen die waarden namelijk een cruciale rol in hun succes, en dat van anderen.
Intrinsieke waarden zijn cruciaal voor je motivatie en betrokkenheid. Uitdagingen, leren en verantwoordelijkheid zijn belangrijk omdat ze psychologische beloningen meebrengen. Ook familierelaties en vriendschappen kunnen invloed hebben op onze beslissingen over onze werk-privébalans en flexibiliteit. Extrinsieke waarden zijn een beloning die je krijgt in ruil voor inspanningen, bijvoorbeeld het hogere inkomen van een C-functie, maar ook het pensioen, de extralegale voordelen en de erkenning. Als er een mismatch is tussen iemands intrinsieke en extrinsieke waarden en de vereisten van de functie, wordt die persoon geconfronteerd met een intern conflict. Dat kan ertoe leiden dat ze van functie veranderen, zelfs als hun vaardigheden en ervaring nauw aansluiten bij de rol.
Topmanagers hebben een enorme invloed op het welzijn van hun teams. Een goede sfeer en nauwe banden zijn vaak te danken aan leidinggevenden die respect hebben voor ieders vaardigheden, maar ook voor hun waarden. Als leiders begrijpen wat hun mensen drijft, zullen die werknemers hun sterke punten uitspelen en gelukkiger zijn op het werk. Dat maakt het ook gemakkelijker om te begrijpen voor welke rollen ze het meest geschikt zijn. Dat bewustzijn helpt om te vermijden dat werknemers rollen aannemen die indruisen tegen hun waarden. In de plaats daarvan kunnen ze doorgroeien in een rol die wel bij hen past, en een positieve impact heeft op de mensen om hen heen.
Bedrijven hebben het vaak over waarden zoals eerlijkheid, integriteit, betrokkenheid en de klant centraal zetten. Soms promoten ze vrijwilligerswerk, doneren ze een deel van hun winst aan sociale organisaties of zamelen ze geld in voor goede doelen. Maar als het daarbij blijft en er verder niet naar die waarden gehandeld wordt, zullen aspirant-leidinggevenden uiteindelijk afhaken. Net als intrinsieke en extrinsieke waarden hebben bedrijfswaarden namelijk een aanzienlijke impact op de aanwerving en het behoud van personeel. Als een bedrijf effectief de daad bij het woord voegt, zal het makkelijker zijn om de juiste mensen aan boord te houden. Mensen die een functie op C-niveau ambiëren, hechten veel belang aan de waarden van een bedrijf. Door de toenemende aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) is het dan ook belangrijk om als bedrijf uit te dragen dat je belang hecht aan zulke waarden.
Hoewel vaardigheden en ervaring altijd belangrijke factoren zullen zijn voor executives, zijn het vaak hun waarden die aan de basis liggen van carrièrebeslissingen. Het is dus belangrijk om inzicht te hebben in intrinsieke en extrinsieke motivatie. Begrip tonen voor de waarden van anderen beïnvloedt hoe teams presteren, en door ze af te stemmen op de bedrijfswaarden kunnen werknemers hun potentieel optimaal benutten. Wanneer de vaardigheden, ervaring en waarden van leidinggevenden aansluiten bij een professionele opportuniteit, kunnen ze zich ten volle ontplooien – en anderen helpen om hetzelfde te doen.
Benieuwd naar meer inzichten in prioriteiten, trends en uitdagingen voor executive commitees en private equity investeerders?