De tijd dat rekrutering synoniem was met het louter invullen van vacatures is voorbij. HR-professionals staan niet meer aan de zijlijn te wachten op cv’s. Ze leggen voortdurend contacten met potentiële kandidaten, ook wanneer er niet meteen een vacature ingevuld moet worden. Op die manier slagen ze erin om een langetermijnrelatie met interessante profielen op te bouwen. Die laat hen toe om snel, kwalitatief en efficiënt aan te werven wanneer de nood hoog is.

Traditionele aanwervingsmethode

Vroeger plaatste een bedrijf een vacature in de gespecialiseerde pers, zette er een deadline bij en wachtte de cv’s af. Daarna werd er een selectie gemaakt van de meest interessante profielen en na twee gesprekken en eventueel een aantal tests kon de beste kandidaat aan de slag. De instroom van potentiële kandidaten via dat kanaal kan nog altijd interessant zijn – zeker als het gekoppeld wordt aan aanwerving via sociale media –, maar volstaat niet meer.

Nieuwe manier van rekruteren

De rol van rekruteerders is de voorbije jaren sterk veranderd. Ze gaan niet meer reactief te werk, maar wel proactief. Een goede recruiter wacht niet op de reacties van een wereldkundig gemaakte vacature. Hij gooit het over een andere boeg en investeert tijd en energie in de aanleg van een kwalitatieve database met potentiële kandidaten.

Als u de juiste m/v op de juiste plaats wilt binnenhalen, weet u waar de beste talenten op de markt zitten en benadert u die al wanneer ze zelfs niet aan het uitkijken zijn naar een nieuwe job. Zo kunt u een duurzame langetermijnrelatie met hen opbouwen. Vroeger vormde een vacature het startpunt van de zoektocht naar getalenteerde medewerkers, maar tegenwoordig is dat anders. De langetermijnrelatie wordt gebruikt om het geknipte profiel te vinden.  

Een vertrouwensrelatie is hierbij cruciaal. Hoe gaat u het best te werk? Af en toe contact hebben met een kandidaat, hem bijstaan met advies op maat en hem informeren over markttendensen.

Sneller dan de concurrentie

Als rekruteerder moet u kennis hebben van de markt. Zo hebt u een sterke troef in handen in een heel competitieve sector waar de ‘war for talent’ vaak hevig woedt. Dankzij een uitgebreid netwerk kunt u snel handelen wanneer u iemand moet aanwerven en bent u de concurrentie te snel af. Vacatures worden sneller ingevuld, de continuïteit van uw organisatie komt niet in het gedrang en de productiviteit blijft gegarandeerd.

Proactieve rekrutering en het belang van sociale vaardigheden

Een rekruteerder moet over een aantal vaardigheden beschikken die de kans op een langetermijnrelatie zo gaaf mogelijk houdt. Psychologisch doorzicht is belangrijk bij rekruteren, maar ook sociale skills zijn onmisbaar.

  • Groot inschattingsvermogen: als rekruteerder is het zaak om in te schatten wat voor vlees u in de kuip hebt. Alleen zo komen de juiste profielen in uw netwerk terecht.  
  • Persoonlijke aanpak: een potentiële werknemer krijgt een welkom gevoel wanneer hij persoonlijk wordt benaderd. Dankzij de juiste aanpak leert u hem ook beter kennen. Opdringerigheid is evenwel niet raadzaam.
  • Bruggenbouwer: u bent de link zijn tussen de business en de werknemers en u moet goed op de hoogte zijn van wat er leeft binnen het bedrijf. Dankzij uw uitstekende interne en externe contacten kunt u inspelen op de noden op het gebied van rekrutering.