In kmo’s en grotere bedrijven is interim management goed ingeburgerd. Bij kleinere ondernemingen leven vaak nog misvattingen over interim managers, van het idee dat ze duur zijn en enkel worden ingezet als laatste redmiddel tot het geloof dat ze slechts tijdelijke oplossingen bieden en minder betrokken zijn. Het tegendeel is echter waar. In dit artikel ruimen we vijf hardnekkige misverstanden over interim management uit de weg.
Denken dat interim managers duurder zijn dan vaste aanwervingen door hun hogere uurtarieven is net als appels met peren vergelijken. Want bij het vergelijken van de totale kosten van een interim manager met die van een vaste werknemer moeten ook andere factoren overwogen worden. Zo brengen interim managers hun expertise en ervaring mee naar een bedrijf, waardoor ze sneller resultaten kunnen behalen dan nieuwe, vaste medewerkers. Door een interim manager in te schakelen, vallen bovendien de wervings- en opleidingskosten weg van vast personeel. Daarnaast kan een interim manager snel starten. Dat is een voordeel in dringende situaties waar geen tijd is voor een lange aanwerving en onboarding. En doordat interim managers flexibel worden ingezet voor een tijdelijke opdracht, betalen bedrijven alleen voor de tijd en het werk die echt nodig zijn. Ten slotte valt een verkeerde aanwerving van een vaste medewerker duurder uit dan meteen een juiste ‘plug & play’ oplossing te krijgen via een interim manager. De kost van ‘wrong hires’ is in alle opzichten duurder, niet enkel op het vlak van tijd en geld. Vaak heeft een verkeerde aanwerving ook een negatieve impact op de collega’s – iets waar je zelfs geen prijs op kan plakken.
Dat interim managers niet op zoek zijn naar een ‘vaste job’ betekent niet dat ze zich niet inzetten om bedrijven te helpen bij het behalen van hun langetermijndoelstellingen. Vaak zijn ze net zeer toegewijd aan het succes van de organisatie waar ze aan het werk zijn, omdat ze slechts een beperkte tijd aan een project werken. Als ervaren professionals begrijpen interim managers het belang van het leveren van resultaten binnen de gestelde termijn. Hierdoor zijn ze zeer gemotiveerd om de doelen van het bedrijf te bereiken. Ook wanneer het project langer duurt dan voorzien, zet een interim manager loyaal de opdracht verder tot de doelen bereikt zijn. Daarnaast brengen interim managers vaak een frisse blik en nieuwe ideeën naar een organisatie, wat hun betrokkenheid en motivatie kan versterken. Ze zijn gedreven om waarde toe te voegen en impact te maken. Ze begrijpen ook dat hun reputatie en toekomstige kansen afhangen van hun prestaties en verwezenlijkingen. Hierdoor zetten ze zich volledig in voor het bedrijf waarvoor ze een lopende opdracht uitvoeren, net zoals vaste medewerkers.
Interim managers worden niet alleen ingezet als ‘laatste redmiddel’ om brandjes te blussen, maar juist ook om strategische doelstellingen te behalen, veranderingsprocessen te leiden en specifieke expertise in de organisatie te brengen die er mogelijk nog niet is. Het klopt dat interim managers vaak worden ingezet bij herstructureringen, fusies, overnames, implementatie van nieuwe systemen, veranderingstrajecten… Zij beschouwen dit echter niet als noodsituaties maar als kansen om actief bij te dragen aan de groei en het succes van het bedrijf. Interim managers zijn geen loutere crisismanagers, maar experten die hun ervaring ten dienste stellen van bedrijven om processen, systemen, tools en teams beter te maken en naar een ‘next level’ te brengen.
Door de tijdelijke aard van de opdrachten en de flexibiliteit en afwisseling waar interim managers naar op zoek zijn, klopt het dat ze geen jaren in een bedrijf blijven. Dat wil niet zeggen dat ze geen aandacht besteden aan de bedrijfscultuur. Interim managers beseffen net heel goed hoe belangrijk het begrijpen van de bedrijfscultuur is voor het succes van hun opdracht. Velen geven aan dat ze liever projecten laten schieten dan een opdracht te accepteren in een bedrijf of sector waarmee ze geen cultural fit voelen. Interim managers doen veel moeite om de normen en waarden van een organisatie te begrijpen, aangezien dit de basis is voor goede communicatie, samenwerking en het behalen van doelstellingen. Door de bedrijfscultuur te begrijpen, kunnen ze beter inspelen op de behoeften van de organisatie en vlot integreren in het team. Dat laat hen toe om te floreren in hun opdracht en veel voldoening te halen, wat hun motivatie nog verhoogt.
Dit is misschien de grootste misvatting, want ze gaat voorbij aan de resultaten die veel bedrijven hebben behaald door het inzetten van interim managers. Maar liefst 98% van onze projecten wordt namelijk zeer positief geëvalueerd door onze klanten. Hoewel de aanstelling van interim managers van tijdelijke aard is, betekent dit niet dat hun bijdrage aan het bedrijf geen blijvende impact kan hebben. Vaak brengen ze nieuwe perspectieven, strategieën en ‘best practices’ binnen die een positieve invloed hebben op de bedrijfscultuur, processen en prestaties op lange termijn. Een interim manager fungeert vaak als katalysator voor positieve verandering en groei binnen de organisatie. Bovendien kunnen interim managers zelfs na het einde van hun opdracht een blijvende impact hebben door hun kennis en ervaring door te geven aan het interne team. Zo laten ze een ‘erfenis’ achter waarvan de organisatie blijvend vruchten van kan plukken.Interim managers doen veel moeite om de normen en waarden van een organisatie te begrijpen, aangezien dit de basis is voor goede communicatie, samenwerking en het behalen van doelstellingen. Door de bedrijfscultuur te begrijpen, kunnen ze beter inspelen op de behoeften van de organisatie en vlot integreren in het team. Dat laat hen toe om te floreren in hun opdracht en veel voldoening te halen, wat hun motivatie nog verhoogt.
Ontdek meer inzichten over interim management op de Belgische arbeidsmarkt in onze whitepaper.