Interim-management betekent een serieuze meerwaarde voor uw onderneming. Maar wat zijn de concrete voordelen precies? Ontdek ze hier!

Minimale inwerktijd

In een competitieve kenniseconomie maakt snelheid echt een verschil. Hoe vlugger nieuwe medewerkers ingewerkt zijn, hoe beter. Een eenvoudige wetmatigheid, maar wel één die een uitgekiende strategie vergt. Zo moet u voor vaste aanwervingen heel wat inwerktijd incalculeren, zeker als het gaat om een specifiek vakdomein. Met interim-management hebt u dat probleem niet. U neemt gewoon een interim-manager in dienst van wie de vaardigheden helemaal beantwoorden aan uw specifieke noden. Zo blijft de inwerkperiode beperkt en kunt u meteen overgaan tot de realisatie van uw bedrijfsprioriteiten.

Interim-management: garantie op een frisse kijk

Om uw onderneming draaiende te houden en te blijven innoveren, zijn veranderingsprocessen onvermijdelijk. Ze vormen zelfs een belangrijke voorwaarde voor wie vooraan in het peloton wil meedraaien. Tegelijk is het allerminst evident om vaste patronen op de werkvloer te doorbreken. De frisse kijk van een buitenstaander is dan ook welgekomen. Een interim-manager staat met al zijn ervaring en expertise garant voor nieuwe inzichten, die op hun beurt een inspirerend en aanstekelijk effect hebben op uw vaste medewerkers.

‘Sterke expertise’ als troef

Hooggekwalificeerde en ervaren managers aanwerven is een hele kunst, die ook nog eens gepaard gaat met een forse investering – zeker als bepaalde projecten afgerond zijn en de gespecialiseerde vakkennis van de zopas aangeworven topmanager overbodig blijkt. In dergelijke scenario’s is de aanstelling van een interim-manager veel meer aangewezen. Een interim-manager is per definitie ervaren, maar dat is door de beperkte duur van het contract geen probleem. Integendeel, zijn brede expertise kan bijzonder verrijkend zijn en de doorslag geven bij de realisatie van uw projecten. Eenmaal het project afgerond is, loopt ook het contract van de interim-manager af. Zo voorkomt u de onnodige meerkosten die vaak komen kijken bij de aanwerving van een vaste topmanager.

Antwoord op verschillende noden

Interim-management leent zich niet alleen tot de facilitering van nieuwe bedrijfsstructuren, maar tot allerhande doelstellingen. Die diversiteit is meteen ook een van de grote sterktes. Interim-managers worden onder meer ingezet om:

  • ontbrekende competenties aan te vullen.
  • projecten tot een goed einde te brengen.
  • piekperiodes op te vangen.
  • de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren.
  • een permanente medewerker tijdelijk te vervangen.

Robert Half Management Resources, een divisie van de Robert Half groep, is dé specialist in de selectie van hooggekwalificeerde senior interim- managers. U kunt een beroep doen op hun expertise in tal van vakgebieden: Finance & Accounting, Technology, General Management, Legal, HR, Marketing, … Interesse?

Bekijk al onze kantoren