• 1 op 4 werknemers ouder dan 55 jaar werkt nog steeds voor zijn eerste werkgever
  • Minder dan 1 op 10 55-plussers is bereid om te veranderen van werkgever
  • 7 op 10 oudere werknemers is tevreden over zijn job
  • 1 op 3 werkgevers is zeer bezorgd over het vertrek van de babyboomers

Een kwart van de 55-plussers in België geeft aan nog steeds te werken voor hun eerste werkgever. Hun vrijwillige verloopintentie is ook het laagst onder alle leeftijdscategorieën van Belgische bedienden. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek in opdracht van gespecialiseerd rekruteringsbedrijf Robert Half. “De combinatie van het vast contract en anciënniteit zorgt ervoor dat babyboomers blijven waar ze zijn. Toch zal deze generatie, met een grote bron van kennis en know-how, de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten. Het is essentieel dat bedrijven voldoende anticiperen op deze uitstroom”, zegt Iris Houtaar, Associate Director bij Robert Half.

Het hoeft niet te verbazen dat de Belgische 55-plusser de laagste verloopintentie heeft over alle generaties heen. Minder dan 1 op 10 (9%) is bereid om te veranderen van werkgever, nu het einde van de carrière nadert. Een contract van onbepaalde duur gekoppeld aan anciënniteitsverloning zorgt ervoor dat de babyboomers het liefst blijven waar ze zijn.

Opvallend is dat 1 op 4 (25%) aangeeft nog steeds te werken voor zijn of haar eerste werkgever. Dat wil zeggen dat in hun hele loopbaan een kwart van de Belgische bedienden ouder dan 55 nog nooit veranderd is van job.

Niet pers se gelukkiger

Ondanks de lage verloopintentie, zijn 55-plussers niet per se gelukkiger op het werk dan de jongere generaties. Over het algemeen zijn de 55-plussers wel tevreden over hun huidige werkgever: 7 op 10 respondenten (73%) geven aan dat ze tevreden zijn over hun huidige functie. 20% is neutraal en 7% compleet ontevreden. Hiermee scoren ze iets minder goed dan het gemiddelde, dat aangeeft dat 8 op 10 Belgische bedienden tevreden is op het werk.

Op de eerste plaats voor het bepalen van het werkgeluk komt voor deze generatie een interessante jobinhoud (68%), gevolgd door een fijne sfeer en relatie met collega’s (66%) en een goede verloning (50%). De oudere generatie geeft daarnaast vaker aan dan de jongere dat zinvol werk aan de basis ligt van geluk op het werk (16%), in vergelijking met jongeren en 35- tot 54-jarigen die dit minder dan 1 op 10 keer aangeven.

Ook flexibele verloning, waar jongere werknemers naar snakken, laat deze generatie eerder koud. Zo zou slechts 1 op 10 van werkgever veranderen als ze elders een gelijkwaardige job aangeboden krijgen met een flexibelere vorm van verloning en ze dus hun loonpakket deels zelf zouden mogen samenstellen.

“Vroeger was een loopbaan succesvol als je bij een en dezelfde werkgever je hele leven aan de slag kon blijven. Je ziet dat die mindset er bij de babyboomgeneratie nog steeds diep ingebakken zit. Maar het is vooral de combinatie van het vast contract en anciënniteit dat ervoor zorgt dat babyboomers blijven waar ze zijn. Toch zal deze generatie, met een grote bron van kennis en know-how, de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten. Het is essentieel dat bedrijven voldoende anticiperen op deze uitstroom,” zegt Iris Houtaar.  

Uit eerder onderzoek van Robert Half blijkt dat 1 op 3 werkgevers ernstig bezorgd is over het aankomende vertrek van deze generatie. “Het is essentieel goed te anticiperen op de uitstroom van de generatie 55-plussers”, concludeert Iris Houtaar, Associate Director bij Robert Half. “Er komt een periode aan waarin de uitstroom uit onze arbeidsmarkt groter zal zijn dan de instroom. Dit heeft als gevolg dat ondernemingen hun rekruteringsstrategie zullen moeten herdenken. De kans bestaat dat de war for talent nog heviger gaat woeden dan op dit moment al het geval is. Het is dus van essentieel belang om een strategie uit te tekenen om talent te vinden en om dat talent ook aan boord te houden.”