Robert Half Executive Search maakt vandaag het profiel op van de huidige CEO’s van de BEL 20-bedrijven. Opvallend bij deze analyse is dat er nog erg weinig diversiteit in de directiekamer is. De gemiddelde BEL20-CEO in België is vandaag Belgisch, mannelijk en 56 jaar oud.

  • De BEL 20-CEO: Belgisch, mannelijk en 56 jaar oud
  • Diversiteit blijft een uitdaging
  • CEO’s moeten over een veranderende mix aan vaardigheden beschikken om hun bedrijf met succes naar de toekomst te leiden

Na de aanstelling van Guillaume Boutin als jonge, Franse topman bij Proximus, eind vorig jaar maakt Robert Half Executive Search vandaag het profiel op van de huidige CEO’s van de BEL 20 bedrijven. De topmensen van de BEL 20 hebben gemiddeld 9 jaar ervaring op de teller in hun rol als CEO binnen hun huidige bedrijf. Maar ze kwamen niet allemaal op dezelfde manier in deze positie terecht. Zo bereikten 14 personen deze functie via interne rekrutering en hadden 4 CEO’s al ervaring in het leiden van een ander beursgenoteerd bedrijf. Daarnaast brengen ze verschillende achtergronden met zich mee.

“BEL 20-bedrijven gaan duidelijk op zoek naar personen die al heel wat ervaring opgebouwd hebben binnen de sector om de hoogste functies binnen het bedrijf te bekleden. Maar liefst 7 op de 10 BEL 20-bedrijven rekruteren intern. Dat doen ze dankzij een gedegen HR-infrastructuur die erop inspeelt om aan successieplanning op topniveau te doen en ervoor zorgt dat de laag van managers net onder de CEO klaar is om door te groeien naar een executieve functie. Op die manier zie je CEO’s aan de top verschijnen die al een hele weg hebben afgelegd binnen het bedrijf en het ook door en door kennen”, verklaart Philip Hendrickx, Managing Director bij Robert Half Executive Search. “Midcap- en familiebedrijven gaan vaker extern op zoek naar een CEO, terwijl de grotere bedrijven focussen op het aanwerven van talent dat ze intern klaarstomen voor kaderfuncties.”

Diversiteit aan de top

Twaalf van de twintig BEL 20-CEO’s zijn Belgen. Naast Belgen zien we ook 2 Nederlanders, 1 Braziliaan, 1 Italiaan, 3 Fransmannen, 1 Frans-Marokkaan en 1 Australiër-Amerikaan aan de top van een BEL 20-bedrijf.

De nieuwe CEO van Proximus is met zijn 45 jaar de jongste topman in het lijstje. De oudste CEO is 66. Hij staat op zijn beurt wel al aan de leiding van WDP sinds 1999. De gemiddelde BEL 20-CEO is 56 jaar oud. Dit is vergelijkbaar met de resultaten in Duitsland (56), Verenigd Koninkrijk (55), Australië (55) en Hong Kong (57) waar Robert Half deze analyse ook uitvoerde. Bovendien is het aantal vrouwelijke CEO's, ondanks talrijke initiatieven om de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de directiekamer te verbeteren, gedaald van 2 naar 1 in 2019.

"Hoewel er al aanzienlijke vooruitgang geboekt is, zijn bedrijven nog steeds op zoek naar verbetering van hun diversiteit aan de top. We zien een enorme shift in hoe organisaties waarmee we samenwerken streven naar het aantrekken van diversiteit om op die manier een gevarieerde pool van talent te kunnen aanboren. Hoewel dit niet van de ene op de andere dag zal veranderen, zal een voortdurende focus op de talentpijplijn van de bredere organisatie deze verschuiving aan de top ondersteunen”, zegt Philip Hendrickx.

Soft skills maken het verschil

De huidige CEO's hebben een veranderende mix van vaardigheden en ervaring nodig om hun bedrijf met succes naar de toekomst toe te leiden. Een achtergrond in technologie en financiën stelt 11 van de 21 BEL 20-CEO’s in staat dit te doen. Dit is een trend die steeds meer aandacht krijgt bij de aanwerving van leidinggevenden en senior managers binnen een bedrijf - vooral wanneer deze gepaard gaat met onschatbare, zachtere vaardigheden zoals communicatie, aanpassingsvermogen en veerkracht.

"Traditionele kwalificaties, ervaring in relevante sectoren en expertise zullen belangrijke factoren blijven, maar het aanpassingsvermogen aan veranderingen en de bereidheid om mee te evolueren met de markt zullen een onderscheid maken tussen bedrijven die slagen en bedrijven die dat niet doen”, besluit Philip Hendrickx.

Over het onderzoek

Robert Half voert jaarlijks onderzoek uit naar de CEO's van de BEL 20-Index door middel van het analyseren van publiek beschikbare informatiebronnen zoals bedrijfswebsites, financiële en bedrijfsmededelingen, biografieën en persberichten over de BEL 20-CEO's. Op die manier worden trends gevolgd, waaronder hun professionele carrièreachtergrond, leeftijd, geslacht, nationaliteit en duur van hun dienstverband. Het onderzoek werd geanalyseerd in het laatste kwartaal van 2019, en alle resultaten zijn naar ons beste weten correct.