Personeelsbarometer: juli-december 2015

  • 31% van de Belgische financieel directeurs en CFO’s geeft aan extra jobs te creëren in 2015
  • Vlaanderen zet het sterkst in op jobcreatie; Wallonië volgt nipt terwijl Brussel achterop hinkt
  • 87% vindt het uitdagend om gekwalificeerde financiële professionals te vinden
  • De top 3 functiedomeinen waarin financieel verantwoordelijken de meeste moeilijkheden ondervinden, zijn boekhoudkundige profielen (35%), financial controlling (26%) en interne audit (24%)

 

Brussel, 23 juni 2015 – De grote meerderheid (84%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs zal de komende maanden financieel personeel aannemen, wat een stijging is van 2% in vergelijking met vorig jaar. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf.

Nu de economie weer aantrekt, zegt 88% van de CFO’s en financieel directeurs vertrouwen te hebben in de groeivooruitzichten van de Belgische economie. Nog eens 88% heeft vertrouwen in het groeipotentieel van het eigen bedrijf. Dit vertrouwen vertaalt zich dan ook in aanwervingsplannen: zo geeft 31% van de financieel verantwoordelijken aan nieuwe permanente financiële posities binnen het bedrijf te zullen creëren en nog eens 53% zal vrijgekomen bestaande posities invullen.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft een woordje uitleg: “De focus vandaag ligt sterk op het genereren van groei wat inhoudt dat bedrijven in toenemende mate investeren in onder andere nieuwe projecten, een uitbreiding van het dienstenaanbod en systeemimplementaties. Om die groei te bewerkstelligen hebben bedrijven dan ook het nodige financieel talent nodig, voor zowel permanente als tijdelijke posities.”

Toch is er nog een minderheid die het komende half jaar de permanente personeelskosten voor finance professionals probeert in te perken door enerzijds vrijgekomen posities niet in te vullen en ook geen nieuwe posities te creëren (7%) en anderzijds door bestaande posities te verwijderen (9%).

“Het is zeker niet verrassend dat bedrijven vandaag bewust kiezen voor een flexibele aanpak. Naast hun vaste kern van permanente werknemers werken steeds meer bedrijven met tijdelijke werkkrachten om een bepaalde expertise binnen het bedrijf te halen of om de toegenomen werkdruk mee op te vangen in drukkere periodes. Op deze manier kan het bedrijf volop inzetten op groei en de productiviteit te allen tijde op peil houden”, aldus Frédérique Bruggeman.

De vijf belangrijkste redenen om bijkomende permanente finance- en accountingprofessionals aan te werven

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – meerdere antwoorden toegestaan

Vlaanderen en Wallonië op kop

Vlaanderen staat op nummer 1 met 36% van de Vlaamse financieel verantwoordelijken die zegt de komende maanden extra permanente financiële jobs te creëren binnen het bedrijf. Wallonië volgt nipt met 34% en Brussel hinkt achterop met 23% en zet in grotere mate in op het invullen van bestaande posities (62%).

Boekhouder nog steeds op nummer 1

Bijna negen op tien (87%) CFO’s en financieel directeurs zeggen moeilijkheden te ervaren bij het vinden van gekwalificeerde finance professionals. Het gebrek aan technische niche-experts (46%), commerciële vaardigheden (20%) en de vraag die groter is dan het aanbod (19%) worden aangehaald als de voornaamste oorzaken. De zoektocht naar gekwalificeerd financieel personeel lijkt in Vlaanderen (90%) net iets moeilijker te verlopen dan in Brussel (86%) en Wallonië (85%).

Frédérique Bruggeman gaat verder: “De ‘War for Talent’ is vandaag sterker dan ooit. De talentenpool voor financiële professionals is in sommige functiedomeinen zeer beperkt en bedrijven ervaren steeds meer concurrentie bij het aanwerven van de meest geschikte kandidaten. De uitdaging voor bedrijven in de bijzonder competitieve arbeidsmarkt is om nog meer kandidaten in deze functiedomeinen te bereiken of junior financieel talent verder te ontwikkelen aan de hand van talentmanagementprogramma’s.”

De top 3 functiedomeinen waarin financieel verantwoordelijken de meeste moeilijkheden ondervinden, zijn boekhoudkundige profielen (26%), financial controlling (26%) en interne audit (24%). Nauwelijks 9% van de respondenten geeft aan dat het niet moeilijk is om gekwalificeerde kandidaten te vinden binnen accounting en finance.

“Boekhoudkundige profielen vormen het functiedomein waarin financieel verantwoordelijkheden de grootste moeilijkheden ondervinden. Zo wordt de functie boekhouder al verschillende jaren bestempeld als knelpuntberoep. Het aanbod van gekwalificeerde kandidaten is in dit domein namelijk kleiner dan de vraag, wat ook inhoudt dat deze financiële functie mogelijkheden biedt voor zowel junior als senior profielen”, besluit Frédérique Bruggeman.

 

In welk functiedomein binnen finance en accounting ondervindt u de meeste moeilijkheden om gekwalificeerde kandidaten te vinden?

 

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – meerdere antwoorden toegestaan

Document: Persbericht: Aanwerving financiële professionals keert terug naar niveau van voor de crisis