• 27% van de Belgen geeft aan dat ze in de eerste jaarhelft van 2020 opnieuw opslag verwachten
  • Concurrentie tussen bedrijven in aantrekken juiste kandidaat duwt startlonen omhoog
  • De hoge vacaturegraad (3.4%) zorgt ervoor dat bedrijven aanwerven op basis van attitude en skills bijschaven via opleiding

Uit de Salarisgids 2020, van het gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half, blijkt dat 27% van de Belgische werknemers verwacht in de eerste jaarhelft van 2020 opslag te krijgen. De combinatie van een war for talent én hoge vacaturegraad zorgt ervoor dat bedrijven zich nog meer moeten onderscheiden op vlak van authentieke storytelling en duidelijke bedrijfscultuur. “Ook in 2020 is de kandidaat aan zet. Meer dan ooit geldt hire for attitude, train for skills.”

Ondanks de war for talent’ kampt België nog steeds met een hoge vacaturegraad: het aantal werkaanbiedingen steeg in 2018 wel met 11,1 procent, maar in het laatste kwartaal van dat jaar werd 3,4 procent van alle openstaande functies niet ingevuld. Het Europese gemiddelde ligt op 2,3 procent. Ook in 2019 zette die trend zich verder. In het tweede kwartaal van dit jaar telden we nog steeds 139.000 openstaande vacatures. Goed voor een vacaturegraad van 3,4 procent.

“Er is een duidelijke kenniskloof tussen vraag en aanbod en dat brengt heel wat Belgische bedrijven in moeilijkheden. Door de uitstroom van de babyboomers zal de schaarste overigens alleen nog maar toenemen”, aldus Joël Poilvache, Director bij Robert Half. “We raden onze klanten aan om ook in 2020 nog meer aan te werven op basis van attitude en het groeipotentieel, en de nice-to-have skills via opleidingstrajecten zelf bij te brengen.”

De lage werkloosheidsgraad zorgt ervoor dat de concurrentie tussen bedrijven in het aantrekken van de juiste kandidaat groeit en de startlonen omhoog duwt. Volgens cijfers van Statbel stegen de lonen in het eerste kwartaal van 2019 gemiddeld met 2,4 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Uit de Salarisgids 2020 die Robert Half jaarlijks publiceert wordt duidelijk dat kandidaten zich bewust zijn dat ze zich in een voordelige positie bevinden. Bijna de helft van de ondervraagden vraagt opslag na zes maanden tot een jaar en 14% geeft aan op zoek te gaan naar een nieuwe job bij weigering van een loonsverhoging.

Bijna één op vier Belgen (22%) kon bovendien in de eerste helft van 2019 al rekenen op een loonsverhoging. Vooral werknemers tot 35 jaar en ondervraagden uit Brussel geven aan een opslag te hebben gekregen. In meer dan de helft van de gevallen (54%) ging het om een loonsverhoging tot 3 procent, bijna een kwart (22%) kon rekenen op een verhoging tussen de 3 en 7 procent. Meer dan een vierde van de ondervraagden (27%) geeft aan dat ze in de eerste jaarhelft van 2020 (opnieuw) opslag verwachten.

Meer dan alleen salaris

Toch zal een hoog loon alleen niet zorgen voor het aantrekken en behouden van talent. Voor slechts 3 op 10 Belgen is loon het belangrijkste aspect aan hun job. De overige 70% geeft aan dat onder andere de bedrijfscultuur, de geboden groeimogelijkheden en de kans om ideeën aan te brengen meer doorweegt dan het loon. Steeds meer werknemers – vooral jongere - zijn vragende partij voor meer flexibiliteit inzake verloning, voordelenpakket en werkuren.

“We leven in een on-demand cultuur waarbij de kandidaat aan zet is. Steeds meer werknemers willen een keuzevrijheid in hun salarispakket en we verwachten dat die trends zich in 2020 nog meer zal doortrekken. Daarnaast moeten bedrijven niet alleen meteen hoog inzetten op vlak van loon, maar moeten zich bovendien ook trachten onderscheiden met een solide authentiek bedrijfsverhaal, een aangename bedrijfscultuur en voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Het is een en-en-verhaal,” zegt Joël Poilvache

Over het onderzoek en de Salarisgids

Onze studie is gebaseerd op: duizenden ingevulde vacatures en talrijke sollicitatiegesprekken via onze kantoren; lokale inzichten van onze consultants en managers; informatie van de Belgische federale regering: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie; onze unieke ‘workplace survey’, een onafhankelijke enquête onder 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs, 200 Belgische CIO’s alsook 300 Belgische senior managers met aanwervingsbevoegdheid; een omnibussurvey uitgevoerd bij meer dan 950 Belgische werknemers; talrijke professionele interacties met IT-, HR- en financeprofessionals; onze uitgebreide analyse van huidige en toekomstige rekruteringstrends.