Stress op het werk is een heet hangijzer. Iedereen krijgt wel eens met stressvolle situaties te maken. Het is belangrijk om ze aan te pakken of – nog beter – te voorkomen. Anders word je gegarandeerd opgezadeld met lichamelijke en psychische klachten. Maar in welke omstandigheden word je met werkstress geconfronteerd? Wij zetten vijf herkenbare situaties op een rijtje.

1. Onrealistische deadlines

In de rangschikking van zaken die werkstress veroorzaken, staan onrealistische deadlines ongetwijfeld in de top drie. Projecten met een te korte deadline komen als een sneeuwbal op je af en zijn moeilijk beheersbaar. Het resultaat? Je wordt onder druk gezet, de kwaliteit van je werk lijdt eronder en je (interne) klant is niet tevreden. Bovendien is de kans groot dat je er ’s nachts van wakker ligt. Timing is hierbij van groot belang. Als je een te krappe deadline moet halen, moet je dat vooraf duidelijk maken, zowel intern als extern. Op die manier krijg je realistische doelstellingen die je wél haalt. Leer dus af en toe eens ‘nee’ zeggen indien de timing niet haalbaar lijkt.

2. Strubbelingen met collega’s

Als je met verschillende mensen samenwerkt, duiken er af en toe strubbelingen op. Ze zijn onvermijdelijk, maar hoeven geen stress te veroorzaken. Zolang je de conflicten op het werk niet laat sluimeren, is er geen probleem. Praat alles uit met de betrokkenen en trek er lessen uit. Anders dreigt de situatie uit de hand de lopen en loert de stress om de hoek. Op die manier buig je een meningsverschil om tot iets positiefs.

3. Overbelasting

Als je te veel werk op de planning hebt staan, is werkstress onvermijdelijk. Je ziet door de bomen het bos niet meer en je weet niet wat eerst te doen. Wanneer de paniek toeslaat, gaan je productiviteit en de kwaliteit van je werk erop achteruit. Plan je werkzaamheden op de juiste manier, anticipeer op drukke periodes en vraag om hulp je te veel werk voorgeschoteld krijgt. Door een beroep te doen op tijdelijke werkkrachten kan er niet enkel tegemoet gekomen worden aan de dringendste projecten en dagdagelijkse taken, maar op deze manier zal je ook niet overbelast worden. En dat vermindert dan weer de kans op stress.

4. Werkstress door onzekerheid

Bevindt je werkgever zich in woelig vaarwater en is je job bedreigd? Door onzekerheid steekt stress de kop op, zowel in professionele als in privésituaties. Ook al heb je het niet in de hand, toch kan je dit soort stress counteren, vooral door er met anderen over te praten. Blijf niet bij de pakken zitten en zorg ervoor dat je professionele toekomst niet wordt gehypothekeerd.

5. Onduidelijkheid en chaos

Onduidelijkheid is een verschijnsel dat werkstress met zich meebrengt. Wanneer je niet weet wat je precies moet doen, word je onrustig en haal je ook minder voldoening uit je werk. Schep – in overleg met je collega’s en baas – duidelijkheid, zodat je efficiënt kan werken. Je zal de resultaten van je werk ook daadwerkelijk zien, wat de tevredenheid alleen maar doet stijgen.

Stress op het werk moet je aanpakken

De symptomen van werkstress manifesteren zich doorgaans niet meteen, waardoor de verleiding groot is om er niets aan te doen. Maar als je het op z’n beloop laat, kan stress op het werk verregaande gevolgen hebben: van migraine over maagontsteking tot burn-out. Om die klachten te snel af te zijn en te vermijden dat je langere tijd buiten strijd bent, moet je de koe bij de horens vatten. Zodra je het verschijnsel hebt erkend, kan je remedies zoeken. Communicatie is hierbij cruciaal: praat erover met je manager en ga samen op zoek naar oplossingen. Pak werkstress dus tijdig aan, zodat je de negatieve gevolgen ervan niet aan den lijve moet ondervinden in je professionele en privéleven.