Emotionele intelligentie wint steeds meer aan belang op de werkvloer.

Zowel managers als werknemers vinden dat hun collega’s over het vermogen moet beschikken om emoties te herkennen, beheersen en uiten. Het helpt je beter begrijpen hoe anderen zich voelen, en die kennis kan vervolgens gebruikt worden in de manier waarop je met hen omgaat. Vooral voor administratieve professionals is emotionele intelligentie een onmisbare kwaliteit.

Administratieve professionals zijn dagelijks bezig met persoonlijke interacties met allerlei soorten mensen. Bovendien is de rol van administratieve professionals aan verandering onderhevig.

Ze krijgen steeds vaker nieuwe verantwoordelijkheden, van het goedkeuren van kantooraankopen tot het managen van nieuwbouwprojecten en het monitoren van social media. Ook zijn ze steeds vaker onderdeel van een multidisciplinair team, en krijgen hierbij soms zelfs toezichthoudende taken toegewezen.

Combineer deze nieuwe aspecten met de traditionele administratieve taken waarvoor veel communicatie met interne én externe partijen nodig is, en je begrijpt dat administratieve professionals moeten beschikken over uitzonderlijke sociale vaardigheden. En dat maakt het extra belangrijk dat zij goed kunnen omgaan met hun eigen emoties én die van anderen.

Een hoge mate van emotionele intelligentie helpt administratieve professionals op verschillende manieren.

 

Stressbestendig

Administratieve professionals krijgen tegenwoordig uit alle hoeken en kanten van de organisatie de vraag om bij te springen. En vaak zijn die taken nog dringend ook. Mensen met een hoog EQ zijn meer gemotiveerd om dit soort uitdagingen aan te gaan, en zijn beter in staat om rustig te blijven in stressvolle situaties.

 

Empathie

Vaak maken administratieve professionals keuzes uit naam van hun manager of andere beslissers. Emotioneel intelligente mensen hebben veel empathie. Dat helpt hen zich te verplaatsen in anderen, waarbij ze hun eigen emoties achterwege laten. En daardoor zijn ze in staat om weloverwogen keuzes te maken namens anderen, zonder dat ze gekleurd zijn door hun eigen ideeën of gevoel.

 

Sociaal vaardig

Van interne collega’s tot externe leveranciers – administratieve professionals hebben dagelijks te maken met allerlei rollen, werkstijlen en persoonlijkheden.

Mensen met een hoog EQ beschikken over goede sociale vaardigheden, wat ze in staat stelt om met al deze verschillende types om te gaan. Zelfs wanneer deze personen negatieve emoties uiten (oftewel: een laag EQ hebben), zijn ze in staat om hier op een diplomatieke manier op te reageren.

Bovendien zijn sociaal vaardige mensen vaak discreet en tactisch, dit zijn relevante vaardigheden voor administratieve professionals.

Emotioneel intelligent aanwerven: een checklist

Emotionele intelligentie is het vermogen om zich bewust te zijn van eigen emoties, deze te beheersen en uit te drukken. Ontdek hoe u EI test bij kandidaten.

Download het rapport