Geschatte leestijd: 2 minuten

Bij de start van een nieuw jaar maakt u als HR-manager of bedrijfsleider de balans op: hoe is het gesteld met het personeelsbestand? Hebben we voldoende talent in huis om de doelstellingen te verwezenlijken, of moeten we hiervoor nog mensen aanwerven? En over welke vaardigheden moeten die nieuwe kandidaten beschikken? De pandemie bracht de digitalisering immers in een stroomversnelling, wat leidde tot een verhoogde vraag naar nieuwe profielen en skillsets. Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak, maar wij reiken u alvast enkele niet te verwaarlozen aandachtspunten aan.

Checklist personeelsbestand

Om correct in te schatten hoe het zit met de personeelscapaciteit in uw organisatie, dient u een brede blik te werpen op het aanwezige talent én op de mogelijkheden die uw werknemers aangeboden krijgen om hun talenten verder te ontwikkelen. Gebruik daarom zeker deze checklist:

  1. Hoe snel kan u inspelen op een verandering in het personeelsbestand, bijvoorbeeld door een medewerker die ontslag neemt? Hou rekening met budgetten en doelstellingen die eventueel gewijzigd moeten worden.
  2. Hoe zijn de talenten en vaardigheden binnen de teams verdeeld? Met andere woorden: zit het talent wel op de juiste plaats binnen uw organisatie?
  3. Hoe kunnen reskilling en upskilling van betekenis zijn voor de personeelscapaciteit?
  4. Zijn de skills die momenteel aanwezig zijn binnen de organisatie voldoende om ook in de toekomst, in post-covid-tijden, concurrentieel te blijven?

Altijd voorbereid op aanwervingen

Misschien is er nood aan een herverdeling van projecten en/of teams om de zaken vlotter te laten verlopen? Of opdat medewerkers zich beter zouden kunnen ontplooien? Geen onbelangrijke factor in tijden waarin people management meer dan ooit aan de orde is om getalenteerde professionals aan boord te houden.

De verwachting voor 2022 is dat de aantrek van de markt zich zal voortzetten, wat resulteert in een aanhoudende War for Talent. Daarom is het belangrijk om voldoende in te zetten op middelen om personeel aan te trekken en te behouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitgebreid pakket extralegale voordelen, flexibiliteit, inzet op mentale zorg… Wees er dit jaar dus op voorbereid dat kandidaten sterker zullen onderhandelen over een eventueel aanbod.

Welke aanwervingen?

Het is aangeraden om bij nieuwe aanwervingen op voorhand goed na te denken over welk type profiel, maar ook over het type contract. Zo kan u bijvoorbeeld beroep doen op tijdelijke krachten om de grootste pieken tijdens het jaar op te vangen, of om specifieke projecten tot een goed einde te brengen. Interim-werk is een handige optie om snel uit de nood te worden geholpen. Bovendien geeft het inzicht in hoe iemand werkt, met het oog op een eventuele vaste aanwerving. Ook interim-managers, die op een hoger niveau kunnen bijspringen, kunnen een echte boost betekenen voor uw organisatie. Laat je voor deze aanwervingen bijstaan door een ervaren expert.

Planmatig het personeelsbestand uitbreiden

Weet u aan het begin van dit nieuwe jaar al zeker dat u in de loop van 2022 extra mensen wil aanwerven? Ga dan planmatig te werk. Op die manier gunt u uzelf en uw HR-team voldoende tijd om de juiste profielen aan te trekken.

Bepaal hoe snel u wil en kan aanwerven, en spreid de verschillende onderdelen van de sollicitatieprocedure adequaat uit in de tijd. Anticipeer op eventuele hindernissen die de aanwervingsprocedure kunnen bemoeilijken. Dat kunnen budgettaire of administratieve richtlijnen zijn, maar ook een nieuwe coronagolf. En zet vooral alle details die voor jobkandidaten cruciaal zijn (zoals het salaris, de extralegale voordelen en de ideale startdatum) vooraf duidelijk uiteen, om verwarring tijdens de procedure te vermijden.


Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruiting bureau in Roeselare, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft en kan u helpen bij de werving van financiele profielen, waar en wanneer u dat nodig heeft.