Wat betekent de CSRD voor uw bedrijf?

Artikel Bedrijfscultuur Management tips
In de strijd tegen de klimaatverandering is een cruciale rol weggelegd voor bedrijven: zij kunnen op grote schaal impact teweegbrengen. Om de inspanningen op het vlak van duurzaamheid ook voor externen kenbaar en transparant te maken, treedt vanaf 2024 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Wat betekent de CSRD voor uw bedrijf en welke stappen moet u nemen? Duurzaam ondernemen staat hoog op de agenda van bedrijven overal ter wereld. Het is gebaseerd op de ESG-pijlers Environmental, Social en Governance, die in 2016 vertaald werden naar de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn breed: van verantwoordelijk produceren en consumeren en armoede bestrijden tot innovatie aanmoedigen, gendergelijkheid stimuleren en de ongelijkheid tussen landen wegwerken. Het komt erop neer dat er van organisaties verwacht wordt dat ze op een klimaatvriendelijke en sociaal-ethische manier ondernemen, en tegelijk voldoende winst blijven genereren.
Sinds lange tijd moeten bedrijven verslag uitbrengen over hun prestaties van het voorbije boekjaar. Op dit moment zijn enkel Organisaties van Openbaar Belang, dat wil zeggen organisaties die onder een toezichthouder staan, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en beursgenoteerde ondernemingen, verplicht over duurzaamheid te rapporteren; andere bedrijven kunnen dit vrijwillig doen. Momenteel baseren ze zich hiervoor op een bestaand rapporteringskader waarbinnen ze andere klemtonen leggen. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) brengt daar binnenkort verandering in. De nieuwe Europese richtlijn voor duurzaamheidsstrategie en -rapportering, die kadert binnen de Europese Green Deal, treedt stapsgewijs in werking vanaf 2024. 2024 is het eerste rapportagejaar voor eerder genoemde Organisaties van Openbaar Belang, in 2025 zullen alle bedrijven die voldoen aan de omvangscriteria van de CSRD volgen. Door een set van rapporteringsstandaarden (European Sustainability Reporting Standards of ESRS) aan te reiken, wil de Europese Commissie de kwaliteit, transparantie en vergelijkbaarheid van de duurzaamheidsrapportering verbeteren. Om van start te gaan met de implementatie van de CSRD moet uw bedrijf stappen nemen. Ten eerste moeten u de groepsstructuur analyseren om het niveau van rapportering binnen de groep te bepalen. Daarna volgt de dubbele materialiteitsanalyse, waarbij de materiële duurzaamheidsthema’s (gelinkt aan de ESRS) worden geïdentificeerd waarover gerapporteerd moet worden. Die analyse vormt de basis voor een realistisch stappenplan om de kwaliteit van de duurzaamheidsprocessen en -gegevens te verbeteren, en zo bij te dragen aan de verduurzaming van Europa.
Omdat elk bedrijf anders is, verschillen ook de relevante duurzaamheidsthema’s waarover gerapporteerd moet worden. Voor de ene organisatie is biodiversiteit een aandachtspunt, terwijl in andere sectoren de focus ligt op de circulaire economie. Op dat moment komt de dubbele materialiteitsanalyse in the picture. Zoals de naam aangeeft, werkt die in 2 richtingen: wat is de impact van uw bedrijf op de omgeving én omgekeerd? Concreet betekent dit dat de interne en externe stakeholders (leveranciers, klanten, werknemers, aandeelhouders en eventuele anderen) bevraagd worden om na te gaan wat relevant is. Een aantal richtlijnen verduidelijken hoe u dat op een gestructureerde manier kunt doen. Het resultaat van de dubbele materialiteitsanalyse is een overzicht van de mogelijke impact, risico’s of opportuniteiten op het vlak van duurzaamheid, en inzicht in welke ESRS relevant zijn voor uw bedrijf. De volgende stap is het opstellen van een concreet actieplan, waarbij u voor elk materieel duurzaamheidsthema doelen bepaalt en een plan uitwerkt om over de voortgang te kunnen rapporteren in lijn met de vereisten van de ESRS.
Ook al is het voor veel bedrijven niet de eerste keer dat ze rapporteren over duurzaamheid, toch is de CSRD complex en brengt het veel intern werk met zich mee. Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse is niet eenvoudig en vraagt tijd. Begin er dus niet op het laatste moment aan maar voorzie voldoende ruimte en resources. Stel een uitgebreid team samen met interne en externe stakeholders, van alle afdelingen en niveaus. Iedereen is op een bepaalde manier betrokken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. Door zoveel mogelijk mensen te betrekken, creëert u een breed draagvlak dat nodig is om de doelen te verwezenlijken. Hou er rekening mee dat de wereld continu verandert, en daarmee ook de materialiteit van de thema’s. Stuur ze regelmatig bij zodat uw duurzame strategie in lijn blijft liggen met uw bedrijfsactiviteiten en ESG-prioriteiten. Voeg het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse en het opstellen en uitvoeren van de duurzaamheidsstratgie niet toe als ‘extraatje’ aan het takenpakket van één of enkele medewerkers. Duurzaamheid is geen bijzaak meer, maar een essentieel onderdeel van uw bedrijfsstrategie. Als alle bedrijven inspanningen doen om Europa klimaatneutraal te maken, kunnen ze samen een grote impact maken.
Benieuwd naar meer actuele trends? Aarzel niet en schrijf u in op onze nieuwsbrief!