Groeiend personeelsverloop resulteert niet in aangepast retentiebeleid

Hoewel 3 op 4 Belgische bedrijven aangeeft dat het vrijwillige personeelsverloop bij medewerkers aanzienlijk is gestegen, zet een meerderheid van de bedrijven niet in op een gedegen retentiebeleid. Een vreemd gegeven, want bijna de helft (48%) van de Belgische bedienden vinden het waarschijnlijk dat ze in de komende maanden op zoek zullen gaan naar een nieuwe job. Bedrijven zouden alles uit de kast moeten halen om talentvolle medewerkers te behouden, maar schieten hierin tekort. Het is nochtans minstens even belangrijk om goed personeel aan boord te houden, dan nieuw talent voor zich te winnen.

Joël Poilvache, Director bij Robert Half: “Een hoog verloop in personeel, gecombineerd met hoe moeilijk het is tijdens de war for talent om talentvolle medewerkers te vervangen, is een belangrijk strategisch probleem waar Belgische bedrijven mee te kampen hebben. Naast de kost om medewerkers te vervangen, kunnen ook projecten verstoord of vertraagd worden. Lopende vacatures kunnen met andere woorden invloed hebben op de groeiagenda van een onderneming. Bedrijven moeten trachten om het personeelsverloop zoveel mogelijk binnen de perken houden, door in te zetten op retentie.”

Uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half blijkt dat de meest genomen initiatieven bij Belgische bedrijven in het kader van retentieplanning investeren in welzijnsprogramma’s (52%), flexibele werkuren en thuiswerk implementeren (46%), en bijscholing aanbieden (44%) zijn.

Onvoldoende focus op welzijn

Om talent aan boord te houden, vormen welzijnsprogramma’s voor meer dan de helft (52%) van Belgische bedrijven een deel van het retentiebeleid. Onder welzijnsprogramma’s verstaan we teambuildings, maar even goed de uitrol van een gezondheidsprogramma of burn-outpreventie. “Het is goed dat meer dan de helft van de Belgische bedrijven inzet op dergelijke programma’s, maar dit betekent dat de andere helft hier gewoon niet mee bezig is. Welzijn op het werk is een heel belangrijk onderdeel van elke onderneming. Als medewerkers zich goed voelen in hun werksituatie dan heeft dat een positief effect op de hele organisatie. Wie werkt in een aangenaam arbeidsklimaat levert immers een veel betere dienstverlening”, aldus Joël Poilvache.

Uit eerder onderzoek blijkt dat eerlijkheid en respect, zich gewaardeerd voelen en inspraak hebben de belangrijkste pijlers zijn voor Belgische werknemers om zich gelukkig te voelen.

Het gaat niet enkel om salaris

Flexibele uren en de mogelijkheid tot thuiswerk aanbieden, is in trek bij 46% van de Belgische bedrijven. Dit is een vrij recent fenomeen, meer dan 4 op de 10 bedrijven hebben thuiswerk in de afgelopen drie jaar geïmplementeerd. Dat bedrijven hierin wakker schieten, hoeft niet te verbazen. Bijna 6 op de 10 Belgen overweeft immers een lager salaris te aanvaarden in ruil voor flexibele werkuren.

Joël Poilvache: “Er is werk aan de winkel voor bedrijven die hierin achterblijven. Flexibiliteit en de werk-privébalans worden door Belgen in hun zoektocht naar de ideale job in de weegschaal gelegd met salaris. Op vlak van retentie moeten bedrijven deze veranderde mindset van medewerkers begrijpen. Al spreekt het voor zich dat thuiswerk of flexibele uren niet voor elke rol mogelijk is."

Recente cijfers van Eurostat tonen aan dat nog geen 10% van de Belgische 25-54 jarigen effectief aanvullende studies doet. Nochtans geven Belgische bedrijven aan hard in te zetten op bijscholing in het kader van hun retentiebeleid. Meer dan 4 op 10 (44%) van de bedrijven zegt opleidingen en trainingsprogramma’s te voorzien voor medewerkers.

Creatief zijn

Naast salaris zijn er tal van factoren die een medewerker warm maken voor zijn werkgever. “In het kader van de war for talent moeten bedrijven creatief zijn in de maatregelen die ze treffen om talent te behouden. Talent is schaars en druk bevraagd. Met enkel en alleen een aantrekkelijk salaris kan het verschil niet meer worden gemaakt. Werknemers kijken naar het volledige pakket. Het is dan ook zaak om die initiatieven te implementeren en nadien ook te evangeliseren naar potentiële medewerkers", concludeert Joël Poilvache.