Internationale verloningstrends voor financiële werknemers in 2015 – Onderzoek in 16 landen

  • 28% van de Belgische financieel directeurs en CFO’s zegt dat de salarissen stijgen in 2015, een lichte stijging ten opzichte van 2014 (27%), maar wel een opvallende toename sinds 2013 (10%)
  • Kmo’s (32%) verwachten een positiever loonbeleid dan grote bedrijven of multinationals (24%)
  • België staat onderaan in het Europese klassement zowel qua loonstijgingen als verhoogde bonussen

Brussel, 18 augustus 2015 – In haar recentste prognoses was de Nationale Bank van België positief over de Belgische groei. Dit groeiend vertrouwen in het herstel van de economie wordt ook bevestigd in het internationaal onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, bij meer dan 2400 CFO’s en financieel directeurs in 16 landen. Zo geeft 88% van de 200 ondervraagde Belgische CFO’s en financieel directeurs aan vertrouwen te hebben in de groeivooruitzichten van de Belgische economie en nog eens 88% in het groeipotentieel van het eigen bedrijf. Dit vertrouwen vertaalt zich dan weer in een matig positieve loonevolutie voor werknemers binnen het financedepartement, maar met 28% die stelt dat de lonen van financiële werknemers zullen stijgen in 2015, zit België niet alleen sterk onder het Europese gemiddelde van 40%, België is ook hekkensluiter in de rangschikking.

Loonsverhogingen om financieel talent aan te trekken en te behouden

Bedrijven concurreren om aantrekkelijke werkgevers te blijven. Zo stelt ruim een kwart (28%) van de Belgische financieel verantwoordelijken dat de lonen van hun medewerkers binnen het financedepartement dit jaar met gemiddeld 6% zullen stijgen. In 2013 gaf slechts 18% aan dat de lonen zouden stijgen.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt de resultaten verder uit: “In een economie die positieve tekenen vertoont, zullen steeds meer professionals op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging. Bedrijven beseffen dat ze de concurrentiestrijd moeten aangaan om toptalent aan te trekken en te behouden. In een markt waar de vraag naar gespecialiseerde financiële profielen doorgaans hoger ligt dan het aanbod zullen kandidaten zelfzeker op zoek gaan naar een interessantere opportuniteit. Hoewel het salarispakket zeker niet de enige bepalende factor is, kan het aanbieden van een salarisverhoging wel vaak het verschil maken tussen het behouden van een werknemer of hem te zien vertrekken naar een ander bedrijf. Loonsverhogingen zijn dan ook een efficiënt instrument om talent te behouden en aan te trekken.”

Toch staan kmo’s en grote bedrijven/multinationals anders tegenover het loonbeleid van de komende maanden. Uit de studie blijkt namelijk dat kmo’s optimistischer zijn dan grote bedrijven en multinationals: bijna een derde (32%) van de kmo’s verwacht hogere salarissen toe te kennen, terwijl slechts een vierde (24%) van de grote bedrijven aangeeft dat de lonen zullen stijgen.

 

Verloningstrends binnen het financedepartement in 2015

 

België

Kmo

Groot bedrijf/

multinational

SALARISSEN

Hogere salarissen²

28%

32%

24%

Ongewijzigde salarissen

72%

68%

76%

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs

Bonussen worden minder populair in het financedepartement

Met onze economie die stilaan weer opleeft, blijven bedrijven het belang inzien van bonussen als een betrouwbaar instrument om hun werknemers aan het bedrijf te binden. De studie toont aan dat 80% van de CFO’s en financieel directeurs bonussen toekent aan hun financiële werknemers. Toch is dit een lichte, maar opvallende daling ten opzichte van vorig jaar, toen 89% van de CFO’s nog plande om bonussen toe te kennen aan hun medewerkers. Ook zijn CFO’s en financieel directeurs minder geneigd om de bonussen te verhogen. Terwijl 17% van de CFO’s en financieel directeurs voorspelt hogere bonussen aan te bieden in 2015, bedroeg dit nog 25% in 2014.

“Hoewel bonussen een inherent deel uitmaken van het verloningsbeleid in het financieel departement, is er vandaag – naast financiële incentives – een breed en gevarieerd aanbod aan extralegale voordelen. Bedrijven kunnen zich ook differentiëren door extraatjes aan te bieden, zoals meer mogelijkheden op het gebied van opleiding en professionele ontwikkeling, thuiswerken en meer vrije tijd. Dergelijke voordelen hebben de laatste jaren aan populariteit gewonnen en bedrijven nemen ook steeds meer maatregelen om op deze trend in te spelen, ook omdat ze een aantrekkelijk alternatief vormen voor bonussen en salarisverhogingen”, aldus Frédérique Bruggeman.

België: minst positieve verloningstrends in Europa

België is met 28% dat loonsverhogingen gaat toewijzen aan hun financiële werknemers, hekkensluiter in Europa waar gemiddeld 40% salarisverhogingen gaat toekennen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk staan bovenaan de lijst met respectievelijk 50% en 56% van de CFO’s en financieel directeurs die een toename van de lonen verwacht in het financieel departement, bijna twee keer zoveel als in België.

Ondanks positieve berichten over de aantrekkende economie blijft België ook de laatste plaats behouden in het Europese klassement wat betreft de evolutie van de bonussen. Met een Europees gemiddelde van 22% die stelt hogere bonussen toe te kennen, zit België 5% onder het Europese gemiddelde.

Document: Persbericht Robert Half_Lonen stijgen, bonussen dalen