De derde maandag van januari staat al geruime tijd bekend als Blue Monday, maar ook doorheen het jaar spreken mensen wel eens van de zogenaamde Monday Blues. Uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half blijkt echter dat het begin van de week ook meteen het productiefste moment van de week is. Het onderzoek toont ook aan welke factoren onze productiviteit het meest beïnvloeden.

Het begin van de week, maandag en dinsdag, is voor veel Belgen het moment waarop ze het productiefst zijn. Respectievelijk 40% en 27% geeft aan op deze moment het meest efficiënt te werken. Op vrijdag zitten we vaak met onze gedachten al in het weekend, zo blijkt, want de laatste dag van de week wordt het vaakst benoemd als minst productieve dag.

“Hoewel veel mensen dit vaak anders percipiëren, komt maandag als koploper naar voor en naarmate de week vordert, worden de dagen steeds minder als productief ervaren. Op het einde van de week hebben veel mensen duidelijk nood aan een break om daarna een nieuwe werkweek aan te vangen met nieuwe energie”, zegt Jeroen Diels, senior regional director bij Robert Half.

Ook doorheen de dag varieert onze productiviteit en zijn we in de voormiddag tussen 9u en 12u (52%) het productiefst.

Wat beïnvloedt onze productiviteit?

De locatie waar we werken heeft voor heel wat werknemers invloed op hun productiviteit. Voor zij die een verschil merken geeft 23% aan dat ze thuis het meest productief zijn. 22% vindt het beste werkritme in een open, collaboratieve ruimte in het bedrijf zelf en 23% verkiest een privéruimte op de werkvloer. Een kleine minderheid (5%) verkiest dan weer een co-working space. Iets meer dan 1 op de 4 bedienden (27%) geeft aan dat ze even productief zijn ongeacht de omgeving.

Naast de locatie zijn er ook nog andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat onze productiviteit schommelt. Volgens 4 op 10 respondenten (39%) zijn vooral gesprekken met collega’s de grootste afleiding die hun productiviteit beïnvloedt. Al zijn dergelijke gesprekken ook wel een katalysator voor de onderlinge band met het team. Ook onnodige gesprekken en vergaderingen (25%) worden vaak genoemd. Persoonlijke telefoontjes of sms’jes en internetgebruik zijn voor een kleiner aantal werknemers stoorzenders.

“Factoren die je productiviteit beïnvloeden zijn heel persoonlijk, wat zorgt voor diversiteit in het team. Wat voor de ene werkt, kan bij de andere juist een averechts effect hebben. Durf daarvoor met je collega’s, maar zeker ook je manager, te praten over wat jou helpt vlot te werken en wat jouw stoorzenders zijn. Zo kan je in de beste omstandigheden goed werk leveren, een win-win voor iedereen”, aldus Jeroen Diels.

Over het onderzoek

Het betreft een onlineonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Robert Half tussen 4 oktober en 12 oktober 2022 bij 1500 Belgische bedienden representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1500 Belgen bedraagt 2,43%.