• Een Belgische werknemer werkt gemiddeld 11 jaar voor dezelfde werkgever en behoort hiermee tot de top van de wereld.
  • Gemiddeld dienstverband duurt 9,5 jaar in Australië, Noord-Amerika en Europa.
  • Belgen zijn het gelukkigst in de eerste 3 tot 5 jaar in hun job.

Uit het internationale rapport ‘De geheimen van de gelukkigste bedrijven en hun medewerkers’ van het gespecilaiseerd rekruteringsbureau Robert Half blijkt dat Belgische werknemers na vijf jaar in dezelfde job minder gelukkig zijn. Gemiddeld zijn we het meest tevreden tussen het derde en vijfde jaar van de tewerkstelling. Daarna neemt de tevredenheid gestaag af. Bovendien behoren Belgen tot de loyaalste werknemers ter wereld behoren. Een Belgische werknemer werkt gemiddeld 11 jaar voor dezelfde werkgever. Alleen Duitsland scoort (nipt) hoger. 

Waardering bevordert retentie

“De inspanningen van de werkgever op vlak van opleiding en coaching mogen niet afnemen nadat iemand werd aangenomen,” verduidelijkt Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, de cijfers. “Als werkgever moet je steeds blijven investeren in opleidingen, het bijbrengen van vaardigheden en ervoor zorgen dat werknemers zich kunnen ontplooien. Het maakt allemaal deel uit van een gedegen retentieplan en vormt een extra troef in de war for talent. Als werknemers zich gewaardeerd voelen, blijven ze langer trouw aan hun werkgever.” 

Frédérique Bruggeman geeft nog enkele tips mee om werknemers zo lang mogelijk, en zo gelukkig mogelijk, te houden:

  • Houd de vinger aan de pols: sommige dagen en projecten zijn meer belastend dan andere. Spreek medewerkers regelmatig aan, zodat je steeds een idee hebt hoe iemand zich voelt. Vinden ze hun job nog uitdagend genoeg? Kunnen ze de werkdruk aan? Zouden ze beter functioneren in een andere functie in hetzelfde bedrijf in plaats van  elders te solliciteren? 
  • Geef een langetermijnvisie: spreek regelmatig met je personeel over hun toekomstperspectieven. Help ze doelen vast te stellen en te bereiken. Zijn er opleidingen die nuttig voor hen kunnen zijn?
  • Geef verantwoordelijkheid: sta je medewerkers toe dat ze zelf beslissingen maken. Op die manier krijgen ze het gevoel dat ze een verschil kunnen maken.
  • Toon waardering: druk regelmatig je appreciatie uit voor hun werk. Het houdt de motivatie hoog en zorgt voor loyaliteit.
  • Creëer betrokkenheid: zorg ervoor dat iemand zich betrokken voelt en met trots zijn bedrijf wil vertegenwoordigen.