Werkgevers: ‘Automatisering leidt niet tot banenverlies maar tot verschuiving van vaardigheden’  

Vier op tien Belgen vreest dat zijn of haar job in de komende 10 jaar zal verdwijnen door toenemende automatisering. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half bij 1.000 Belgische werknemers. Nochtans is die vrees niet altijd terecht, blijkt uit onafhankelijk onderzoek bij 200 Belgische bedrijven. 

Onder meer uit een recente OESO-studie blijkt dat in de nabije toekomst heel wat jobs zullen worden vervangen door geautomatiseerde processen. 

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, hoeft deze automatisering van bedrijfsprocessen niet noodzakelijk te leiden tot jobverlies. Volgens zeven op de tien bedrijven zal de automatisering niet leiden tot banenverlies, maar wel tot een verschuiving van de benodigde vaardigheden. 

Daardoor zullen er meer vaste of tijdelijke aanwervingen plaatsvinden. 29 procent van de ondervraagde bedrijven plant het komende jaar permanente functies te creëren om de implementatie van automatisatie te ondersteunen, 14 procent opteert voor tijdelijke functies. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) plant de bestaande functies te behouden en open plekken in te vullen.

“Eigenlijk is nu een beetje hetzelfde aan de gang als destijds bij de Industriële Revolutie, waarbij enorm belangrijke veranderingen zich nu zelfs nog sneller voltrekken Misschien is dit voor het huidige personeel het uitgelezen moment om zichzelf en hun job eens goed in vraag te stellen? Wie meer jobzekerheid wil, springt best mee op de digitale trein. Dat zal sowieso een grote flexibiliteit en aanpassingsbereidheid vragen. Maar je kan het ook positief bekijken: een gezondheidscheck - waar sta ik en waar wil ik nog naartoe – kan absoluut heilzaam zijn. Levenslang leren, wordt meer dan ooit het motto”, aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half