Een recent rapport van het World Economic Forum, dat de titel ‘Jobs of Tomorrow – Mapping Opportunity in the New Economy’ meekreeg, laat er geen twijfel over bestaan. De arbeidsmarkt is in volle transitie. Ten gevolge van Industrie 4.0. zullen er tegen 2030 wereldwijd 1 miljard mensen een nieuwe invulling moeten geven aan hun professionele activiteit. Tegen 2022 zal bovendien 42 % van de basisvaardigheden die in de huidige jobs nodig zijn, evolueren naar andere skills. Op die vaststellingen is er maar één antwoord: de ‘reskilling’ of het omscholen van personeelsleden wordt absoluut noodzakelijk, en moet zowel op bedrijfsniveau als maatschappelijk gestimuleerd worden.

De skills van de toekomst

Door de toenemende digitalisering en automatisering zal de nood aan technische profielen alsmaar stijgen. We denken dan in de eerste plaats aan data- en AI-specialisten, cloud-computing-experten, engineering-profielen … Maar ook in tal van andere jobs zal het gebruik en de noodzaak van technologie stijgen. Verrassend genoeg zullen ook de meer ‘menselijke’ profielen, zoals communicatiemedewerkers, HR-specialisten en sales-experten, in belang toenemen. Een opsteker: zeker wat de technologiejobs betreft, zijn er wel wat gaten te vullen. Voor mensen die nu een job uitoefenen die in de toekomst minder van belang zal zijn, is er dus ruimte om over te schakelen.

Een globale reskilling-revolutie

De nood aan reskilling is een globale uitdaging, die in samenwerking met verschillende stakeholders moet aangepakt worden. Men maakt de vergelijking met een orkaan: we moeten samenwerken en onszelf en de maatschappij zo goed mogelijk wapenen tegen de dreiging die eraan komt. Private bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen moeten investeren in reskilling en levenslang leren. Zo niet, ondermijnen we niet alleen het succes van onze bedrijven, maar de hele economie.

Reskilling: hoe pakt u het aan?

Begin nu

Mis de trein niet. Zet nu alles op alles om uw personeel klaar te stomen voor wat er komt. Begin dus met de verwachte transformaties in uw sector in kaart te brengen en bepaal dan in welke richting uw personeelsbestand moet evolueren. Zet bepaalde ankerpunten op een tijdlijn, zodat het niet enkel bij plannen blijft. Vervolgens creëer je intern een context waarin reskilling, upskilling en on-the-job-training een evidentie worden. Hou daarbij rekening met het feit dat het begrip ‘jobinhoud’ in de toekomst meer fluïde zal zijn. Een werknemer die zich tijdens zijn of haar loopbaan verschillende keren moet heroriënteren, zal geen uitzondering zijn. Zie reskilling dan ook niet als een eenmalige investering.

Omarm levenslang leren

De technologische geletterdheid van uw personeelsleden, welke job ze ook uitoefenen, wordt een must. Investeer dus op bedrijfsniveau in workshops, interne en externe leertrajecten, peer-to-peer-learning … Dat vraagt tijd en middelen, maar het is absoluut noodzakelijk om uw organisatie te wapenen tegen wat de toekomst zal brengen.

Vergeet ook de (inter)persoonlijke vaardigheden niet, zoals communicatieve vaardigheden, creativiteit, kritisch denken, onderhandelingstechnieken … Ook die blijven essentieel in een digitale werkomgeving.

Promoot inclusiviteit

In bijna elk land ter wereld werken minder vrouwen in de ICT-sector dan mannen. Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt ook dat vrouwen minder interesse tonen in opleidingen, jobs en ondernemerschap in de digitale sector. Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen bij de reskilling-revolutie wordt betrokken. Speciale initiatieven om digitale jobs ook bij vrouwen te promoten, zijn dus zeker geen slecht idee. Het Britse initiatief ‘Code First: Girls’ is hiervan een goed voorbeeld.