Onze Code of Business Conduct and Ethics bevat basisprincipes die als leidraad dienen voor alle werknemers en vertegenwoordigers van Robert Half en Protiviti. De code geeft ook gedetailleerde richtlijnen voor het melden van schendingen van de code of ander wangedrag. De verplichte training is beschikbaar in zeven talen en werknemers dienen schriftelijk te bevestigen dat ze de training hebben gevolgd en de normen in de Code en verwant beleid begrijpen en naleven. Werknemers moeten de jaarlijkse training over de Code volgen, met onderwerpen als: