Vaste jobs blijven populair in België

Bedrijven stonden begin 2023 aan de vooravond van wat ongetwijfeld een heel boeiend en tegelijkertijd heel uitdagend jaar zou worden. Het was ook moeilijk te voorspellen welk effect de economische ontwikkelingen zouden hebben op hun wervingsstrategie. Nu het eerste kwartaal van het jaar erop zit, deelt rekruteringsspecialist Robert Half enkele interessante inzichten. Het aantal vaste jobs dat wordt aangeboden, blijft op een gelijk niveau en een daling (-12%) bij tijdelijke vacatures in vergelijking met dezelfde periode in 2022 zijn de trends die de eerste maanden van dit jaar tekenen. Hoewel tal van factoren de afgelopen tijd voor een zekere instabiliteit hebben gezorgd op de arbeidsmarkt, bevinden we ons vandaag nog steeds in een markt die blijft aantrekken. Bedrijven blijven aanwerven, kandidaten blijven op zoek gaan naar nieuwe jobs en dat resulteert in een lage werkloosheidsgraad. Het type jobs dat in trek is, verschilt echter wel. Uit onderzoek blijkt dat het niveau van aangeboden vaste jobs stabiel blijft (-3%), terwijl tijdelijke vacatures het dan weer minder goed doen (daling van 12%). “Deze cijfers geven duidelijk weer dat de situatie nu heel anders is in vergelijking met voorgaande crisissen. Waar we daar vaak constateerden dat het aantal vaste jobs daalde en er een sterke voorkeur was voor tijdelijke vacatures, zien we nu dus een heel ander scenario. Bedrijven zijn duidelijk niet terughoudend om vast personeel aan te nemen en ook voor werknemers biedt dit extra zekerheid”, Iris Houtaar, Associate Director bij Robert Half. Toch mag het belang van tijdelijke jobs niet onderschat worden. “Tijdelijke jobs geven bedrijven en hun teams de nodige ademruimte in piekperiodes of wanneer er een plotse nood is aan ondersteuning. Maar ook voor werknemers is er een groot voordeel. Ze kunnen ervaring opdoen in verschillende functies en in verschillende sectoren, om nadien een goed overwogen keuze te kunnen maken wanneer ze overschakelen naar een vaste job. En een tijdelijke job kan ook een mooie springplank zijn naar een vaste betrekking op een later moment”, besluit Iris Houtaar.