Een marktconform loon, wat betekent dat?

Vacatures spelen graag met het woord marktconform, maar hoe dat zich vertaalt naar ons loon, blijkt nog relatief onbekend te zijn. 1 op 10 Belgische werknemers weet namelijk niet wat het juist betekent, aldus onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half. De hoge inflatie maakte hoge loonindexeringen noodzakelijk en nu deze volop vorm krijgen, staat Robert Half even stil bij wat een marktconform loon juist betekent. Zo weet ook jij of je loon - of het loon aangeboden in een vacature - overeenstemt met de markt. Vorig jaar had 27% van de Belgische bedienden het gevoel onder het marktconforme loon betaald te worden. 12% gaf zelfs aan geen goed beeld te hebben van wat een marktconform salaris juist wil zeggen. “Marktconform is ondertussen een soort containerbegrip geworden waarmee ze je om de oren slaan in vacatures. Dat maakt dat je je als werkgever moeilijk onderscheidt van anderen. Mensen zijn ook niet altijd geneigd om zichzelf te informeren over wat ze kunnen verdienen naargelang hun diploma’s, expertise, jaren ervaring… terwijl die middelen er wel zijn. Dat brengt onduidelijkheid en onbegrip teweeg”, zegt Iris Houtaar, Associate Director bij Robert Half.
Als we kijken naar de betekenis van marktconform, gaat dat over wat iemand met een vergelijkbaar opleidingsniveau, met dezelfde ervaring en skillset in een soortgelijke functie en in een soortgelijke sector de dag van vandaag verdient. Lonen zijn echter een dynamisch gegeven en gebaseerd op vraag en aanbod. Wat vandaag een marktconform loon is, kan dat over 6 maanden alweer niet meer zijn. “Het is belangrijk om je marktwaarde te kennen. Die informatie heb je nodig om een aanbod of vacature juist te kunnen evalueren. Wat we de voorbije jaren gezien hebben, is dat bedrijven alles uit de kast hebben moeten halen om kandidaten aan te trekken. Dat resulteerde in lonen die een stuk hoger lagen dan wat we gemiddeld genomen zien. Aangezien lonen constant in evolutie zijn – en nu zeker – is het belangrijk om als werknemer, maar ook als werkgever, geïnformeerd te blijven over wat er gangbaar is”, aldus Iris Houtaar. Ook tegenvoorstellen spelen hierin een grote rol. Als een werknemer benaderd wordt met een hoger loon, is het als werkgever belangrijk om te weten of het huidige loonbeleid strookt met de markt, of dat het tijd is om dat te herzien. “Meer dan 3 op 10 Belgische managers gaf aan in 2022 een stijging op te merken in het aantal tegenvoorstellen dat werkgevers doen om werknemers te behouden. Counteroffers kunnen een waardevolle tool zijn, maar moeten doordacht gebeuren. Voor je het weet zit je in een opbodcultuur en krijg je conflictsituaties die kunnen uitdijen naar het team, wat natuurlijk nefast is voor retentie”, zegt Iris Houtaar.
Het bepalen of een loon marktconform is, focust uiteraard op het eigenlijke salaris. Maar een hoog loon zonder interessante extralegale voordelen kan veel minder aantrekkelijk zijn dan een iets lager loon met een interessant pakket aan dergelijke voordelen. Daarom is het van belang dat bedrijven in hun aanbood ook zaken zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, jaarlijkse bonussen, tussenkomst telewerk, verlengd vaderschapsverlof… in acht nemen. Ook bedrijven die onder het gangbare loon zitten, dienen andere troeven uit te spelen, zoals het bieden van een uitgebreid pakket aan voordelen. “Weeg altijd goed af wat voor jou persoonlijk van belang is. En onthoud dat salaris heel vaak slechts een korte-termijn-motivator is. De levensfase waarin je je bevindt, is vaak een belangrijke factor om af te wegen waar je het meeste nood aan hebt als werknemer. De ene heeft meer nood aan financiële middelen, de andere zal bereid zijn om vooral ervaring op te doen en nog een andere wil graag meer flexibiliteit”, besluit Iris Houtaar.
Twijfel je of een aangeboden loon marktconform is? In de Salarisgids van Robert Half wordt een concreet beeld gegeven van wat een marktconform salaris juist is aan de hand van een overzicht van een heel aantal functies met desbetreffende benchmarks. Raadpleeg de Salarisgids 2023 hier.